Aħbarijiet

Laqgħat ta’ riflessjoni bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku

Ilkoll Aħwa hija t-tema ta’ riflessjoni magħżula mill-Knisja f’Malta bi tħejjija għall-miġja tal-Papa Franġisku fostna bejn it-2 u 3 April li ġej. Matul dawn il-ġimgħat, it-tema taż-Żjara Appostolika, “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:2), se tkun ippreżentata taħt diversi aspetti li jħeġġu lis-soċjetà Maltija tirrifletti dwar kif il-ħajja fost il-komunitajiet kollha li jgħixu flimkien fuq dawn il-gżejjer, għandha tkun ta’ solidarjetà u ħbiberija bħal dik tal-aħwa… Kompli aqra »

Insawru kultura ġdida tal-paċi – Strateġija għall-Ewropa

Jekk inħarsu madwarna u nosservaw il-problemi li qiegħda taffaċċja d-dinja llum, nistgħu faċilment nħossu sens ta’ diżorjentament, imprevedibbiltà jew saħansitra biża’. Il-pajjiżi Ewropej qed jiffaċċjaw sfidi fix-xena globali kawża tal-fiduċja fraġli li tiddomina fil-qafas legali internazzjonali u l-mekkaniżmi multilaterali, anke jekk jidher li bdiet tinbet żerriegħa ta’ tama minħabba t-tiġdid tas-sħubija transatlantika. Il-Konferenza tal-Kummissjoni Ewropea tal-Ġustizzja u l-Paċi, magħmula minn aktar minn tletin kummissjoni nazzjonali, hija konvinta li t-triq ‘il quddiem għall-Ewropa kollha għandha tinstab fil-ħolqien ta’ kultura ġdida ta’ paċi… Kompli aqra »

Is-sitwazzjoni fl-Ukranja

Fid-dawl tal-invażjoni brutali tal-Ukrajna mit-truppi Russi fl-24 ta’ Frar 2022, aħna,

nikkundannaw l-aggressjoni Russa u nqisuha bħala ksur serju tal-liġi internazzjonali u bħala theddida għall-paċi fl-Ewropa,

nesprimu l-appoġġ u s-solidarjetà tagħna mal-Ukrajna u man-nies li qed ibatu,

nitolbu lill-gvernijiet Ewropej kollha biex jappoġġjaw lill-pajjiżi ġirien tal-Ukrajna fl-isforzi tagħhom biex jilqgħu u jakkomodaw lir-refuġjati,

nitolbu lill-Unjoni Ewropea, lill-istati membri tagħha u lill-gvernijiet Ewropej kollha biex jibqgħu magħqudin u jimponu serje ta’ sanzjonijiet aktar ħorox fuq l-awtoritajiet Russi,

nammiraw il-kuraġġ taċ-ċittadini Russi li minkejja kull xorta ta’ ripressjoni, niżlu fit-toroq bi ħġarhom biex jipprotestaw kontra l-gvern tagħhom f’isem il-paċi,

nitolbu lill-Qdusija Tiegħu il-Patrijarka Kirill u lill-awtoritajiet Ortodossi kollha fir-Russja biex jintervjenu fit-tmexxija politika sabiex ikun hemm waqfien mill-ġlied immedjat u biex it-truppi Russi kollha jirtiraw mit-territorju tal-Ukrajna,

nappoġġjaw is-sejħa tal-Papa Franġisku għal jum ta’ sawm u talb għall-paċi fl-Ukrajna f’Ras ir-Randan (2 ta’ Marzu),

nittamaw u naħdmu għal kultura ġdida ta’ paċi fl-Ewropa, filwaqt li niftakru fil-vittmi ċivili u militari kollha u l-familji tagħhom fit-talb tagħna… Kompli aqra »

Id-dokument ‘Yahad’ ippreżentat lill-Kap ta’ l-Oppożizzjoni

Waqt żjara ta’ korteżija, il-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, il-perit Daniel Darmanin, ippreżenta l-ktejjeb Yahad lil Kap ta’ l-Oppożiżżjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr Bernard Grech.

Matul din il-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa 16 ta’ Frar, fid-Dar Ċentrali, Pietà, is-sur Darmanin spjega li l-mixja ta’ Yahad tibda bis-smiegħ tal-vuċijiet tal-vittmi ta’ l-inġustizzja. Minn dan il-punt ta’ tluq, il-ktejjeb jiddeskrivi l-viżjoni tal-Kummissjoni għas-soċjetà, viżjoni ta’ ġustizzja u rikonċiljazzjoni, imsejsa fuq il-valuri tal-verità, kuraġġ kreattiv, temperanza u paċenzja ħanina… Kompli aqra »

Nitgħallmu mill-pandemija u nsalvaw il-ħajja ta’ miljuni ta’ nies

In a joint statement, the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM) and Justice and Peace Europe call on the European Union (EU), the African Union (AU) and their member states to strengthen their commitment to equitable global vaccine supply and global health issues ahead of the joint AU-EU Summit.

Bishop Noël Treanor, president of Justice and Peace Europe, notes that the consequences of the pandemic are hitting particularly hard those who were already struggling before the pandemic: “Refugees and homeless people, often living in precarious conditions, live in constant fear of infection and are even more isolated than before… Kompli aqra »

Baħar Ċimiterju

The Mediterranean remains one of the deadliest migratory routes, with thousands perishing every year. Time and time again, we witness the Maltese authorities absconding on their duties to rescue desperate people seeking asylum in our search and rescue zone.

Together with people across the world, we strongly denounce the deadly violence of the world’s border regimes, and call on the responsible authorities, to respect human rights, international law, law and the 1951 Geneva Refugee Convention, and to act humanely to prevent deaths and disappearances from happening… Kompli aqra »

Mijiet jattendu l-laqgħat ta’ ‘Learning Human Stories’

Hundreds of people, from all walks of life, have had the opportunity to encounter asylum seekers who found themselves seeking protection in Malta, thanks to the latest outreach programme Learning Human Stories.

These sessions, organized by JRS Malta in collaboration with SOS Malta and Justice and Peace Commission, provided the general public a chance to speak, listen and ask questions on migration, and more importantly, get an answer directly from the asylum seekers themselves… Kompli aqra »

Called to Care: Riżorsa ġdida għall-edukaturi #YahadMT

Fid-dokument ‘Yahad’, il-Kummissjoni tirrifletti fuq il-ġrieħi tas-soċjetà tagħna, biex imbagħad tipproponi għodod meħudin mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja li huma essenzjali jekk irridu nibnu soċjetà iktar ġusta u rikonċiljata.

Bl-iskop li din ir-riflessjoni titwassal lil gruppi differenti ta’ nies, qed jiġu mħejjija diversi riżorsi msejjsa fuq ‘Yahad’. ‘Called to care: Why politics is not just someone else’s problem‘ hija l-ewwel waħda minn dawn ir-riżorsi u tikkonsisti f’tliet workshops qosra ta’ 20 minuta kull waħda… Kompli aqra »

Id-dokument ‘Yahad’ ippreżentat lill-President George Vella

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta, ippreżentat id-dokument ‘Yahad’ lill-President ta’ Malta George Vella.

F’laqgħa kordjali li saret nhar it-Tlieta, l-ewwel ta’ Frar, fil-Palazz ta’ San Anton, Daniel Darmanin, president tal-Kummissjoni, spjega kif il-Knisja tixtieq tagħti s-sehem tagħha fil-mixja ta’ għaqda u rikonċiljazzjoni nazzjonali li l-President stess qed jippromowvi b’diversi modi. Minn naħa tiegħu, il-President wera x-xewqa li dan id-djalogu mal-Kummissjoni ma jiqafx hawn, sabiex it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja jgħin biex jitnaqqsu l-firda u l-mibegħda li sfortunatament għadhom wisq preżenti fil-qasam soċjali u politiku tagħna… Kompli aqra »

22 entità jitolbu azzjoni immedjata b’rabta maż-żieda fil-prezz ta’ prodotti bażiċi tal-ikel

22 entità tal‑Knisja, li jaħdmu mill‑qrib mal‑persuni l‑aktar fil‑bżonn u vulnerabbli fis‑soċjetà, huma mħassba biż‑żieda fil‑prezzijiet ta’ bżonnijiet bażiċi speċjalment dawk tal‑ikel. Huma qed jappellaw lill‑mexxejja u l-istituzzjonijiet tal‑pajjiż sabiex ikomplu jagħtu prijorità lil dawn il‑persuni fil‑bżonn u jieħdu azzjoni biex iż‑żieda fil‑prezzijiet ma tagħmilx is‑sitwazzjoni tal‑faqar tagħhom f’Malta agħar milli hi. Dan hekk kif jirriżulta li ħafna mill‑prodotti bażiċi bħalma huma l‑għaġin, iz‑zalza u ż‑żejt għolew b’minn talanqas 20%… Kompli aqra »