Aħbarijiet

Isma’ leħen il-ħolqien: Vjaġġ ma’ Hildegard ta’ Bingen

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi flimkien mal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent qed jorganizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2022. Biha huma ser ikunu qed jingħaqdu ma’ numru ta’ knejjes kristjani fid-dinja kollha li bejn l-1 ta’ Settembru u l-4 t’Ottubru ta’ kull sena jfittxu li jqajjmu kuxjenza favur il-kura tal-pjaneta u l-abitanti tagħha.F’Malta, din is-sena l-attività ser tkun ispirata mill-figura ta’ Santa Hildegard ta’ Bingen u se tkun tikkonsisti f’nofs ta’ nhar ta’ għarfien fuq il-ħajja u l-ħidma ta’ din il-qaddisa li fi żmienha spikkat għall-kontribut tagħha fl-iżvilupp tal-ispiritwalità ekoloġika… Kompli aqra »

L-ukrajna: Kif tista’ tgħin?

L-invażjoni brutali tal-Federazzjoni Russa fl-Ukrajna wasslet biex il-kruha tal-gwerra terġa’ tgħolli rasha fl-Ewropa. Fis-sitt xhur li ilha għaddejja l-gwerra, għexieren ta’ eluf diġà tilfu ħajjithom. Aktar minn tnax il-miljun ruħ kellhom iħallu djarhom. U l-possibbiltà li l-kunflitt jinfirex mal-Ewropa kollha, bir-riżultati katastrofiċi li dan iġib miegħu, ma tistax tiġi eskluża.

Ix-xenarju li għandna quddiemna huwa eżattament l-oppost tal-kultura ta’ fraternità proposta mill-Papa Franġisku… Kompli aqra »

Il-ġlieda tal-persuni li jfittxu l-ażil kontra l-faqar u l-esklużjoni

Rapport ikkonkluda li ż-żieda qawwija fl-għoli tal-ħajja, inkluż iż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-kera u l-pagi baxxi huma fost il-fatturi li jżidu l-faqar fost dawk li jfittxu ażil f’Malta.

Ir-rapport bl-isem ta’ ‘In Pursuit Of Livelihood: An In-depth Investigation Of Asylum Seekers’ Battle Against Poverty And Social Exclusion In Malta,’ ġie mniedi l-Erbgħa 13 ta’ Lulju u ħadmu fuqu Julian Caruana u Alexia Rossi. Ir-rapport ġie ppubblikat mill-Jesuit Refugee Service (JRS) Malta u l-fondazzjoni aditus, bl-appoġġ tal-Malta Community Chest Fund Foundation… Kompli aqra »

Bħala Kattoliċi, noqogħdu gallarija?

Waqt diskors li kien għamel lill-membri tal-Komunitajiet ta’ Ħajja Nisranija, il-Papa Franġisku kien staqsa jekk aħna, bħala Kattoliċi, għandniex tendenza nħarsu lejn il-politika mill-gallarija. Hu kien wissa li postna mhux li nħarsu mill-gallerija imma li ninvolvu ruħna u mmiddu idejna mill-aħjar li nistgħu.

Ispirati minn dan il-kliem u mid-dokument Yahad tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, matul dawn l-aħħar xhur ġew organizzati numru ta’ workshops ma’ gruppi ta’ edukaturi tal-Kulleġġ ta’ San Alwiġi… Kompli aqra »

Noħolmu bħala umanità waħda

Jiġi ti tmiemu vjaġġ ta’ tmien ġimgħat iffukat fuq l-Enċiklika Fratelli Tutti. Organizzati fil-parroċċa ta’ Wied il-Għajn, dawn it-tmien laqgħat kellhom bħala skop mhux biss dak li jispjegaw il-ħsieb tal-Papa Franġisku, imma wkoll li flimkien, fuq livell individwali kif ukoll bħala komunità, insaqsu lilna nfusna kif nistgħu nibnu soċjetà iktar fraterna msejsa fuq il-ġustizzja, il-verità u l-ħniena.

Wara input inizzjali mill-kelliema, f’kull laqgħa ingħata spazju għall-mistoqsijiet u reazzjonijiet mill-parteċipanti… Kompli aqra »

Il-paċi hi frott tal-ġustizzja

On 24 February 2022 the Russian government launched a brutal and undeclared invasion of Ukraine. Like many civil society actors, Justice and Peace Europe immediately condemned the Russian aggression. Today, as secretaries general of Justice and Peace Commissions in Europe we reaffirm on the foundation of our Christian values and convictions that whilst diplomacy remains essential, some principles are non-negotiable, in particular respect for the dignity of every human being, the universality and indivisibility of human rights and the imperative of non-aggression, which is the basis for peaceful coexistence… Kompli aqra »

Nesploraw l-Enċiklika Fratelli Tutti

L-Enċiklika ‘Fratelli Tutti’ hija espressjoni qawwija ta’ fidi fi żmien ta’ dubju, sejħa għat-tama fi żmien ta’ biża’, u sfida għall-imħabba. Fiha taħlita ta’ temi Franġiskani u dixxerniment Injazjan, magħġunin mat-tagħlim soċjali tal-Knisja.

Fuq tmien ġimgħat, it-temi ta’ din l-Enċiklika ħa jiġu diskussi flimkien mal-komunità parrokjali ta’ Wied il-Għajn. L-ewwel laqgħa, li kienet iffukata fuq il-parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb, saret fil-21 ta’ April ġewwa Villa Apap Bologna u għaliha attendew madwar 25 persuna… Kompli aqra »

Live: Nipproteġu l-paċi fost it-tifrik tal-gwerra

Data: Tlieta 19 ta’ April, 2022

Ħin: 19:00

Fejn: Dar Ħanin Samaritan, Santa Venera

Hekk kif il-gwerra fl-Ukrajna daħlet fis-seba’ ġimgħa tagħha, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi se torganizza taħdita pubblika dwar kif it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja jitfa’ dawl fuq ir-responsabbiltà li għandha l-komunità internazzjonali – inkluż dik ta’ Malta – b’rabta mal-protezzjoni ta’ ħajjiet innoċenti mill-ħruxija tal-kunflitti u l-gwerer. Din se ssir nhar it-Tlieta, 19 ta’ April 2022, f’Dar Ħanin Samaritan f’Santa Venera, u tibda fis-7pm… Kompli aqra »

Talb u azzjoni għall-ġustizzja u paċi fl-Ukrajna u d-dinja kollha

“And hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us.” (Roman 5:5)

The Paschal mystery of Christ takes us to the heart of injustice, violence and suffering. The story of Christ’s passion and death echoes human suffering and tragedies experienced in many parts of our world, not least by Ukrainians in their own country and wherever the roads of exile have taken them… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku f’Malta

Il-Papa Franġisku żar il-gżejjer Maltin bejn mit-2 sat-3 ta’ April għal żjara qasira u intensa.

L-immmigrazzjoni, il-ferħ tal-Evanġelju u l-ħtieġa li niskopru mill-ġdid l-umanità tagħna fil-mod kif nilqgħu lil xulxin kienu fiċ-ċentru tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa. It-tema taż-żjara kienet “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28,2). Fl-ewwel attività tiegħu, fil-Belt Valletta, il-Papa indirizza lill-President ta’ Malta u awtoritajiet ċivili oħra u enfasizza l-valuri tal-onestà, il-ġustizzja, is-sens ta’ dmir u t-trasparenza bħala “pilastri essenzjali ta’ soċjetà ċivili matura”… Kompli aqra »