Paċi u Solidarjetà

Djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet, l-edukazzjoni u x-xogħol: għodod biex tinbena l-paċi dejjiema

1.“Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta’ min ixandar is-sliem” (Iż 52:7).

Il-kliem tal-profeta Iżaija jesprimi l-faraġ, in-nifs ta’ serħan ta’ poplu eżiljat, għajjien minħabba l-vjolenza u l-oppressjoni, mifni min-nuqqas ta’ dinjità u mill-mewt. Dwaru l-profeta Bàruk staqsa: “Għala, Iżrael, għala tinsab f’art l-għedewwa tiegħek? Għala qiegħed tixjieħ f’art barranija? Għala int imniġġes mal-mejtin, magħdud fost dawk li jinżlu f’Qiegħ l-Art?” (3:10-11)… Kompli aqra »

Solidarjeta’

“Solidarity is a word that is not always well received. In certain circumstances it has become a dirty word, something one dares not say. However, it is a word that means much more than an occasional gesture of generosity. It means thinking and acting in terms of community. It means that the lives of all take priority over the appropriation of goods by a few… Kompli aqra »

Reazzjoni għad-dokument strateġiku ta’ Politika Barranija

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tilqa’ il-pubblikazzjoni ta’ Istrateġija tal-Politika Barranija ta’ Malta, fejn għall-ewwel darba, il-politika barranija ta’ Malta qed titfassal f’dokument strateġiku.

Bħala parti mill-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni ħejjiet dokument imsejjes fuq l-erba’ punti li ġejjin:

  • Għajnuna barranija għall-iżvilupp
  • Ġustizzja tal-klima
  • Drittijiet tal-bniedem
  • Ġustizzja fiskali

Aqra d-dokumentDownload Kompli aqra »

Nesploraw l-Enċiklika ‘Fratelli Tutti’

L-Enċiklika ‘Fratelli Tutti’ hija espressjoni qawwija ta’ fidi fi żmien ta’ dubju, sejħa għat-tama fi żmien ta’ biża’, u sfida għall-imħabba. Fiha taħlita ta’ temi Franġiskani u dixxerniment tal-Ġiżwiti, magħġunin mat-tagħlim soċjali tal-Knisja.

Ser nidħlu fil-fond ta’ din l-Enċiklika fi tmien laqgħat fejn kull laqgħa tinkludi preżentazzjoni tat-tema, riflessjoni u diskussjoni fi gruppi, talb u l-esplorazzjoni ta’ kif dawn it-temi jistgħu jissarrfu f’azzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa iħeġġeġ lill-Kummissjonijiet Ġustizzja u Paċi jaħdmu b’kuraġġ, determinazzjoni u kreattivita’

Daniel Darmanin and Mark Cachia from Justice and Peace (Malta) joined other participants from Europe, Africa, Oceania and Asia in an online conference for Justice and Peace Commissions which was hosted on Wednesday 17th November by the Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development.

Following the establishment of the Dicastery for the Service of Integral Human Development in 2016, the need emerged for a dialogue with Church bodies working for justice and peace, especially in the context of the Covid-19 pandemic and in the light of the Encyclicals Laudato Si’ and Fratelli tutti… Kompli aqra »

L-għażla preferenzjali tal-fqar: Għażla li mhux fakultattiva

Waħda mit-temi ewlenin fit-tagħlim soċjali Kattoliku fl-aħħar snin kienet l-għażla preferenzjali għall-foqra. Il-frażi ntużat għall-ewwel darba fl-aħħar tas-snin sittin mis-superjur ġenerali tal-Ġiżwiti ta’ dak iż-żmien, Patri Pedro Arrupe, f’ittra lill-ordni tiegħu. Il-frażi intużat ftit wara  mill-Isqfijiet Kattoliċi tal-Amerika Latina, li enfasizzaw fuq l-użu tal-kelma “għażla” bħala kelma ta’ azzjoni u mhux sempliċiment bħala nom. Illum il-ġurnata, din il-frażi titqies bħala waħda mill-prinċipji ewlenin li jiggwidaw r-riflessjoni u l-azzjoni tal-Insara fid-dinja tal-lum… Kompli aqra »

In-nuqqas ta’ tama tittieħed. Daqstant ieħor it-tama

F’survey li sar maż-żgħażagħ biex jara f’liem parti tad-dinja jixtiequ jgħixu, 27% biss għażlu lil Malta.

Fl-Elezzjoni Ġenerali li jmiss, iż-żgħażagħ ta’ 16-il sena se jkollhom għall-ewwel darba d-dritt li jivvutaw. U madanakollu, dawn l-istess żgħażagħ qed jgħidulna li jippreferu jitilqu mill-pajjiż milli jinvolvu ruħhom politikament hawnhekk. Il-maġġorparti taż-żgħażagħ donnhom qatgħu qalbhom minn Malta. Qed ifittxu minflok, li jgħixu f’post li jgħinhom biex jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom, li jieħu ħsieb l-ambjent, li jinvesti fl-edukazzjoni u li jippromwovi stil ta’ ħajja tajba għas-saħħa… Kompli aqra »

Ekoloġija Integrali – Negħlbu l-kriżi soċjali u ambjentali

Next weekend delegates from more than twenty national Justice and Peace Commissions in Europe will take part either in person or online in the annual International Workshop and General Assembly of the Catholic network, Justice and Peace Europe. Daniel Darmanin, President of the Justice and Peace Commission (Malta) will be attending these meetings. The theme of this year’s International workshop is: “Integral ecology – overcoming the social and environmental crisis”… Kompli aqra »

Fil-Ħofra tat-Telfien

Għexieren ta’ nies jippruvaw jitilgħu fuq il-ġwienaħ tal-ajruplan C-17  tal-Forzi tal-Ajru tal-Istati Uniti,  hu u jtir mill-Ajruport ta’ Kabul. Sekondi wara t-tluq, minn tal-anqas żewġ persuni jaqgħu minn fuq l-istess ajruplan u jmutu mewta orribbli.

Dan huwa l-filmat drammatiku li aktarx jirrappreżenta bl-iktar mod ċar is-sens ta’ kaos u disperazzjoni li ħakem l-Afganistan u l-kapitali tiegħu Kabul fl-aħħar jiem, wara li l-pajjiż waqa’ b’ħeffa kbira f’idejn it-Talibani… Kompli aqra »