Aħbarijiet

L-Istaġun tal-Ħolqien: Dar għal Kulħadd

Dar għal kulħadd? It-tiġdid tal-Oikos ta’ Alla hija t-tema tal-Istaġun tal-Ħolqien ta’ din is-sena, li matulu, l-Insara tad-denominazzjonijiet kollha jingħaqdu fit-talb u jieħdu azzjoni b’risq id-dar komuni tagħna, fi sforz biex iġeddu l-Oikos ta’ Alla.

Imma l-kelma Oikos xi tfisser? Oikos hija l-kelma Griega għal “familja,” jew “dar”. Il-familja tagħna hija magħmula mill-umanità kollha u minn kull speċi li tgħix fuq din il-pjaneta, id-dar komuni tagħna… Kompli aqra »

‘Dying To Live – Stories From Refugees On The Road To Freedom’

“Ħadd ma jrid jitlaq mid-dar, imma l-ħajja ġġiegħlek.” Dawn kienu kliem wieħed mir-refuġjati li l-esperjenza tiegħu tinsab fil-ktieb ‘Dying to Live’ ta’ Danielle Vella, ġurnalista u direttur tal-International Reconciliation Program for the Jesuit Refugee Service (JRS). Il-ktieb tnieda waqt avveniment ospitat mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Kurja l-Furjana, li matulu ġew intervistati l-awtur stess kif ukoll Daniel Jude Okoeguale, persuna li qed ifittex l-ażil u li huwa residenti f’Malta… Kompli aqra »

Il-gwerra fl-Iżrael – storja ta’ inġustizzja u terrur

“Jien jisimni Dina u kburija li esperjenzajt dawn it-tbatijiet, kburija li jien Palestinjana”

Id-dinja kollha qiegħda fuq ix-xwiek minħabba s-sitwazzjoni mwiegħra u l-ġlied li dejjem qiegħed jeskala bejn l-Iżrael u l-Hamas, il-grupp militanti li jmexxi l-istrixxa ta’ Gaża. Din il-gwerra, li ilha għaddejja għal tmint ijiem sħaħ, diġà qatlet 212 persuna, fosthom 58 tifel u tifla innoċenti.

It-tensjoni bejn l-Iżrael u Gaża ilha teskala għal xhur sħaħ… Kompli aqra »

Talba lill-awtoritajiet sabiex iwaqqgħu l-akkużi ta’ terroriżmu kontra ż-żgħażagħ tal-El Hiblu

Il-Kummissjoni tal-Immigranti, JRS Malta u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, iħeġġu lill-awtoritajiet biex iwaqqgħu l-akkużi legali miġjuba kontra tliet żgħażagħ, akkużi li huma relatati mat-terroriżmu.

It-tliet żgħażagħ, li meta ġew salvati mill-vapur tal-merkanzija El Hiblu 1 fis-26 ta’ Marzu 2019 kellhom 15, 16 u 19-il sena, kienu jiffurmaw parti minn grupp ta’ aktar minn 100 raġel, mara u tfal li talbu għall-għajnuna. L-operazzjoni ta’ salvataġġ, li kienet ikkoordinata minn operazzjoni navali tal-UE, ordnat lill-vapur biex jieħu l-persuni li ġew salvati lura lejn il-Libja… Kompli aqra »

Il-paċi hija possibbli. Il-paċi hija l-uniku mod.

L-elezzjonijiet paċifiċi li saru f’Mjanmar, f’Novembru tal-2020, ġew rikonoxxuti minn bosta bħala ħielsa u ġusti u taw lill-gvern il-ġdid mandat u obbligu biex isegwi l-għanijiet ekonomiċi u soċjali inklużivi li għalihom ġie elett.

Madankollu, bħal-lum xahar ilu, fl-1 ta’ Frar, l-armata tal-Mjanmar ħadet il-kontroll f’idejha, u dan wara li ħatfet il-mexxejja li ġew eletti b’mod demokratiku u ma ħallithomx jipparteċipaw fil-partit governattiv tal-Lega Nazzjonali għad-Demokrazija (NLD)… Kompli aqra »

Responsabilta’ għal katina tal-provista kollha

Brussell, 10 ta’ Frar 2021

Il-Familja Internazzjonali tal-Organizzazzjonijiet Kattoliċi tal-Ġustizzja Soċjali (CIDSE), Pax Christi International u Justice & Peace Europe, bl-appoġġ tal-Kummissjoni tal-Konferenzi tal-Isqfijiet tal-Unjoni Ewropea (COMECE), jilqgħu l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tipprepara leġiżlazzjoni ġdida tal-UE dwar il-katini tal-provista (supply chains).

Il-leġiżlazzjoni li qed tiġi proposta torbot legalment lill-kumpanniji biex jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem li huma rikonoxxuti internazzjonalment, u l-ambjent, waqt l-iżvilupp, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ prodotti… Kompli aqra »

‘Dinja mingħajr fraternità, hija dinja ta’ għedewwa’

Fil-Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana (4 ta’ Frar), il-Papa Franġisku ngħaqad mal-Imam ta’ Al Azhar – Ahmad Al-Tayyeb permezz ta’ avveniment li sar b’mod virtwali u li ġie ospitat f’Abu Dhabi. Dan l-avveniment jimmarka l-qofol ta’ sforz konġunt mill-Papa u l-Imam biex irawwem il-fraternità, is-solidarjetà, ir-rispett u l-fehim reċiproku bejn nies ta’ twemmin differenti.

Skont il-Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ, president tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż, “Din iċ-ċelebrazzjoni twieġeb għal sejħa ċara li l-Papa Franġisku ilu jagħmel lill-umanità kollha biex jibnu ambjent ta’ paċi fl-inkontru tagħhom ma’ nies oħra.”

Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lis-Santa Sede biex hi ukoll, taħt it-tmexxija tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż, tipparteċipa f’dawn iċ-ċelebrazzjoniet tal-Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana… Kompli aqra »

Biex il-paċi ssaltan fuq din l-art

Fl-ewwel ta’ Jannar, il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-Jum Dinji tal-Paċi. Interessanti kif, fil-messaġġ tal-Papa Franġisku għal din il-ġurnata, il-Papa għoġbu jorbot il-kunċett ta’ paċi ma’ virtù li hu meħtieġ biex naslu għal din id-dinja ideali – li wieħed jiftaħ għajnejh u jisma l-karba ta’ dawk kollha li għandhom bżonn l-għajnuna. Il-fraternità u s-solidarjetà li jeħtieġ li nuru mal-membri kollha fi ħdan is-soċjetà jikkuntrastaw bil-qawwi tendenzi razzisti u n-nazzjonaliżmu estrem li bħal donnhom qed iħallu impatt dejjem akbar fuq is-soċjetà… Kompli aqra »

Il-drittijiet tal-bniedem – ċavetta għal irkupru ġust mill-pandemija

Sa tmiem din is-sena, kważi 70 miljun persuna se jkunu ġew infettati mill-Covid-19 mad-dinja kollha u aktar minn 1.5 miljun se jkunu mietu kawża tal-virus. Fl-Ewropa stess, 14-il miljun persuna ġew infettati u 350,000 persuna mietu bil-virus. Is-sistemi tas-saħħa tagħna waslu f’xifer ta’ kollass, l-ekonomija globali tinsab f’nofs riċessjoni severa, il-faqar u l-qgħad qed jerġgħu jiżdiedu, il-ħajja kulturali hija limitata ħafna u s-servizzi reliġjużi huma ristretti f’ħafna pajjiżi, xi kultant bla bżonn… Kompli aqra »

Genius Vitae – Universitas Experientiae

Fr. Joseph Hili

Fid-9 ta’ Diċembru ser inniedu Genius Vitae. Dan huwa proġett ta’ riċerka interdixxiplinari, li l-għan tiegħu, hu li jidentifika, jirrakkonta u jaqsam ma’ oħrajn, stejjer ta’ organizzazzjonijiet mid-dinja kollha. Bħala parti mill-istudji tiegħi f’Milan, ltqajt maċ-Ċentru għall-Antropoloġija tar-Reliġjon u l-Bidla Kulturali fi ħdan l-Università Cattolica del Sacro Cuore.

Aħna u niffaċċjaw bidla kostanti fil-mod kif qegħdin ngħixu, ġiegħlna nistaqsu kif il-ħajja tal-bniedem tista’ sservi bħala xi ħaġa li tgħallimna… Kompli aqra »