Aħbarijiet

Nesploraw l-Enċiklika ‘Fratelli Tutti’

L-Enċiklika ‘Fratelli Tutti’ hija espressjoni qawwija ta’ fidi fi żmien ta’ dubju, sejħa għat-tama fi żmien ta’ biża’, u sfida għall-imħabba. Fiha taħlita ta’ temi Franġiskani u dixxerniment tal-Ġiżwiti, magħġunin mat-tagħlim soċjali tal-Knisja.

Ser nidħlu fil-fond ta’ din l-Enċiklika fi tmien laqgħat fejn kull laqgħa tinkludi preżentazzjoni tat-tema, riflessjoni u diskussjoni fi gruppi, talb u l-esplorazzjoni ta’ kif dawn it-temi jistgħu jissarrfu f’azzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa iħeġġeġ lill-Kummissjonijiet Ġustizzja u Paċi jaħdmu b’kuraġġ, determinazzjoni u kreattivita’

Daniel Darmanin and Mark Cachia from Justice and Peace (Malta) joined other participants from Europe, Africa, Oceania and Asia in an online conference for Justice and Peace Commissions which was hosted on Wednesday 17th November by the Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development.

Following the establishment of the Dicastery for the Service of Integral Human Development in 2016, the need emerged for a dialogue with Church bodies working for justice and peace, especially in the context of the Covid-19 pandemic and in the light of the Encyclicals Laudato Si’ and Fratelli tutti… Kompli aqra »

22 entità b’position paper lill-membri parlamentari dwar l-użu rikreattiv tal-kannabis

Tnejn u għoxrin entità ppreżentaw lill‑membri parlamentari position paper dwar l‑abbozz ta’ liġi dwar l‑użu rikreattiv tal‑kannabis. L‑entitajiet, li qed jesprimu l‑oppożizzjoni tagħhom għal din il‑liġi, huma mħassba serjament dwar l‑effetti li ser ikollha fuq is‑soċjetà u qed jappellaw għal dibattitu serju, matur u riċerkat dwar is‑suġġett. Il‑liġi proposta se tkun ppreżentata llum fil‑Parlament għad‑dibattitu.

L‑entitajiet kollha, li ħafna minnhom jaħdmu ma’ tfal u żgħażagħ, jemmnu bis‑sħiħ li kif inhu ppreżentat bħalissa, l‑abbozz se jkollu effett negattiv li jinnormalizza l‑użu tad‑droga filwaqt li jonqos milli jipproteġi kemm lis‑soċjetà kif ukoll lil min juża d‑droga… Kompli aqra »

“Ferrovija bla kontroll riesqa lejn l-abiss”

Pope Francis, in a keynote address to a group of social justice activists, harshly criticized the current economic system which, “with its relentless logic of profit, is escaping all human control. It is time to slow the locomotive down, an out-of-control locomotive hurtling towards the abyss.”

Addressing the IV World Meeting of Popular Movements, the Pope told participants that their dedication “is above all a proclamation of hope” reminding us that “we are not condemned to repeat or to build a future based on exclusion and inequality, rejection or indifference”… Kompli aqra »

Sejħa għal impenn kuraġġuż minn naħa ta’ l-Ewropa fis-summits tal-Ġnus Magħquda fuq it-tibdil fil-klima u l-biodiversita’

On 9 August 2021 Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) published a report, in which humanity is held responsible for climate change and the increase of extreme weather events. The life of people and all living beings and their ecosystems will be seriously affected if the rise in the planet’s average annual temperature is not urgently reduced. The forthcoming Glasgow and Kunming summits should be a turning point in keeping the planet habitable for all people living on it and for future generations… Kompli aqra »

It-transizzjoni ekoloġika bdiet. Trid tkun ġusta.

21 European Justice & Peace Commissions came together for their Annual International Workshop and General Assembly which was held in Belgium from the 1st till the 4th of October. The theme chosen for this year’s meetings was “Integral Ecology: overcoming the social and environmental crises.” Daniel Darmanin, president of the Justice and Peace Commission (Malta) attended the four-day meeting.

In their final declaration, the delegates highlighted the need for structural change as a cornerstone of climate change policy… Kompli aqra »

Ekoloġija Integrali – Negħlbu l-kriżi soċjali u ambjentali

Next weekend delegates from more than twenty national Justice and Peace Commissions in Europe will take part either in person or online in the annual International Workshop and General Assembly of the Catholic network, Justice and Peace Europe. Daniel Darmanin, President of the Justice and Peace Commission (Malta) will be attending these meetings. The theme of this year’s International workshop is: “Integral ecology – overcoming the social and environmental crisis”… Kompli aqra »

L-Istaġun tal-Ħolqien: Dar għal Kulħadd

Dar għal kulħadd? It-tiġdid tal-Oikos ta’ Alla hija t-tema tal-Istaġun tal-Ħolqien ta’ din is-sena, li matulu, l-Insara tad-denominazzjonijiet kollha jingħaqdu fit-talb u jieħdu azzjoni b’risq id-dar komuni tagħna, fi sforz biex iġeddu l-Oikos ta’ Alla.

Imma l-kelma Oikos xi tfisser? Oikos hija l-kelma Griega għal “familja,” jew “dar”. Il-familja tagħna hija magħmula mill-umanità kollha u minn kull speċi li tgħix fuq din il-pjaneta, id-dar komuni tagħna… Kompli aqra »

‘Dying To Live – Stories From Refugees On The Road To Freedom’

“Ħadd ma jrid jitlaq mid-dar, imma l-ħajja ġġiegħlek.” Dawn kienu kliem wieħed mir-refuġjati li l-esperjenza tiegħu tinsab fil-ktieb ‘Dying to Live’ ta’ Danielle Vella, ġurnalista u direttur tal-International Reconciliation Program for the Jesuit Refugee Service (JRS). Il-ktieb tnieda waqt avveniment ospitat mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Kurja l-Furjana, li matulu ġew intervistati l-awtur stess kif ukoll Daniel Jude Okoeguale, persuna li qed ifittex l-ażil u li huwa residenti f’Malta… Kompli aqra »

Il-gwerra fl-Iżrael – storja ta’ inġustizzja u terrur

“Jien jisimni Dina u kburija li esperjenzajt dawn it-tbatijiet, kburija li jien Palestinjana”

Id-dinja kollha qiegħda fuq ix-xwiek minħabba s-sitwazzjoni mwiegħra u l-ġlied li dejjem qiegħed jeskala bejn l-Iżrael u l-Hamas, il-grupp militanti li jmexxi l-istrixxa ta’ Gaża. Din il-gwerra, li ilha għaddejja għal tmint ijiem sħaħ, diġà qatlet 212 persuna, fosthom 58 tifel u tifla innoċenti.

It-tensjoni bejn l-Iżrael u Gaża ilha teskala għal xhur sħaħ… Kompli aqra »