Position Papers

Tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli u iffukata fuq il-bniedem

The Catholic Justice and Peace Networks of the Patria Grande, bringing together 14 Commissions and Teams that work for Justice and Peace in the nations of Latin America and the Caribbean, and Justice and Peace Europe, bringing together 32 European National Commissions for Justice and Peace, wish to call on the upcoming CELAC-EU Summit of Heads of State and Government (Brussels, 17-18 July 2023) to agree on necessary steps for a transition towards a people-centred and sustainable economy… Kompli aqra »

Konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi

The Justice and Peace Commission welcomes this public consultation and believes that if it is robust enough and its implementation properly enforced, the proposed regulations on the Contractor’s licence can be a step in the right direction. Also, we are aware that measures concerning who can enter the construction market as a contractor on their own, while important, cannot provide a comprehensive solution to all the well-known problems affecting this industry… Kompli aqra »

Ir-rispett għall-ftehim internazzjonali dwar id-diżarm nukleari mhux forma ta’ dgħjufija, imma sors ta’ saħħa

With Russia’s war of aggression against Ukraine and its consequences, the world seems to have regressed into a new Cold War dynamic, involving a dangerous rhetoric with threats of use of nuclear weapons. Eroding respect for the principles of international law, including arms control agreements, undermines trust within the international community. Along with renewed strategic rivalry among nuclear powers and evolving technologies, this makes the scenario of an intentional or accidental nuclear detonation very real… Kompli aqra »

Il-paċi hi frott tal-ġustizzja

On 24 February 2022 the Russian government launched a brutal and undeclared invasion of Ukraine. Like many civil society actors, Justice and Peace Europe immediately condemned the Russian aggression. Today, as secretaries general of Justice and Peace Commissions in Europe we reaffirm on the foundation of our Christian values and convictions that whilst diplomacy remains essential, some principles are non-negotiable, in particular respect for the dignity of every human being, the universality and indivisibility of human rights and the imperative of non-aggression, which is the basis for peaceful coexistence… Kompli aqra »

Insawru kultura ġdida tal-paċi – Strateġija għall-Ewropa

Jekk inħarsu madwarna u nosservaw il-problemi li qiegħda taffaċċja d-dinja llum, nistgħu faċilment nħossu sens ta’ diżorjentament, imprevedibbiltà jew saħansitra biża’. Il-pajjiżi Ewropej qed jiffaċċjaw sfidi fix-xena globali kawża tal-fiduċja fraġli li tiddomina fil-qafas legali internazzjonali u l-mekkaniżmi multilaterali, anke jekk jidher li bdiet tinbet żerriegħa ta’ tama minħabba t-tiġdid tas-sħubija transatlantika. Il-Konferenza tal-Kummissjoni Ewropea tal-Ġustizzja u l-Paċi, magħmula minn aktar minn tletin kummissjoni nazzjonali, hija konvinta li t-triq ‘il quddiem għall-Ewropa kollha għandha tinstab fil-ħolqien ta’ kultura ġdida ta’ paċi… Kompli aqra »

Nitgħallmu mill-pandemija u nsalvaw il-ħajja ta’ miljuni ta’ nies

In a joint statement, the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM) and Justice and Peace Europe call on the European Union (EU), the African Union (AU) and their member states to strengthen their commitment to equitable global vaccine supply and global health issues ahead of the joint AU-EU Summit.

Bishop Noël Treanor, president of Justice and Peace Europe, notes that the consequences of the pandemic are hitting particularly hard those who were already struggling before the pandemic: “Refugees and homeless people, often living in precarious conditions, live in constant fear of infection and are even more isolated than before… Kompli aqra »

Reazzjoni għad-dokument strateġiku ta’ Politika Barranija

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tilqa’ il-pubblikazzjoni ta’ Istrateġija tal-Politika Barranija ta’ Malta, fejn għall-ewwel darba, il-politika barranija ta’ Malta qed titfassal f’dokument strateġiku.

Bħala parti mill-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni ħejjiet dokument imsejjes fuq l-erba’ punti li ġejjin:

  • Għajnuna barranija għall-iżvilupp
  • Ġustizzja tal-klima
  • Drittijiet tal-bniedem
  • Ġustizzja fiskali

Aqra d-dokumentDownload Kompli aqra »

Moviment liberu u l-limiti tiegħu: sfida għad-demokraziji

Twenty years ago, the French intellectual Marcel GAUCHET warned us that democracy, having conquered its external enemies, was now facing its most formidable challenge: its own survival. Indeed, the migratory flows in the wake of what has been called the Arab Spring, particularly at the borders of Europe in recent weeks, the tensions of Brexit and two years of the pandemic, show that the exercise of certain fundamental rights can undermine others… Kompli aqra »

22 entità b’position paper lill-membri parlamentari dwar l-użu rikreattiv tal-kannabis

Tnejn u għoxrin entità ppreżentaw lill‑membri parlamentari position paper dwar l‑abbozz ta’ liġi dwar l‑użu rikreattiv tal‑kannabis. L‑entitajiet, li qed jesprimu l‑oppożizzjoni tagħhom għal din il‑liġi, huma mħassba serjament dwar l‑effetti li ser ikollha fuq is‑soċjetà u qed jappellaw għal dibattitu serju, matur u riċerkat dwar is‑suġġett. Il‑liġi proposta se tkun ppreżentata llum fil‑Parlament għad‑dibattitu.

L‑entitajiet kollha, li ħafna minnhom jaħdmu ma’ tfal u żgħażagħ, jemmnu bis‑sħiħ li kif inhu ppreżentat bħalissa, l‑abbozz se jkollu effett negattiv li jinnormalizza l‑użu tad‑droga filwaqt li jonqos milli jipproteġi kemm lis‑soċjetà kif ukoll lil min juża d‑droga… Kompli aqra »