Press Releases

Stabilità, mhux inċertezza

Aħna, bħala migranti li ilna għal żmien twil ngħixu u naħdmu f’Malta, qed ningħaqdu flimkien biex nitolbu li f’ħajjitna jkollna sens ta’ stabilità, u mhux inċertezza. Fid-dawl ta’ avvenimenti riċenti u sfidi kontinwi li tiffaċċja l-komunità tal-migranti, qed nasserixxu d-drittijiet tagħna u qed insejħu għal azzjoni urġenti min-naħa tal-awtoritajiet. Aħna ġejna Malta snin ilu, hekk kif ħallejna warajna sitwazzjonijiet problematiċi immens fil-pajjiżi ta’ oriġini tagħna… Kompli aqra »

Baħar Ċimiterju 2024

25 għaqda lokali qed jagħmlu sejħa lill-awtoritajiet Maltin biex jipprevjenu aktar ksur tad-drittijiet tal-bniedem u mwiet fil-Baħar Mediterran.

Il-Baħar Mediterran jibqa’ wieħed mill-aktar spazju bejn il-fruntieri fatali fid-dinja. Għexieren ta’ eluf ta’ nies mietu jew sfaw nieqsa meta ppruvaw jaqsmu l-Mediterran. Mill-inqas 3,041(1)  persuna mietu fil-Baħar Mediterran fl-2023, li għamel din is-sena waħda mill-aktar fatali. Ir-Rotta tal-Mediterran Ċentrali, mit-Tuneżija u l-Libja għal Malta u l-Italja, hija partikolarment perikoluża… Kompli aqra »

The ‘Ejja Ejja’ Culture

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi qed tipproponi tmien rakkomandazzjonijiet lill‑awtoritajiet u l‑partijiet kollha involuti fl‑industrija tal‑kostruzzjoni f’Malta sabiex dan il‑qasam ikun iktar sigur u ġust għall‑ħaddiema kollha. Il‑Kummissjoni qed tappella sabiex jittieħdu immedjatament azzjoni fuqhom għall‑ġid tal‑ħaddiem u tas‑soċjetà. Ir‑rakkomandazzjonijiet huma riżultat ta’ riċerka xjentifika li saret mill‑istess Kummissjoni dwar is‑saħħa u s‑sigurtà fl‑industrija tal‑kostruzzjoni f’Malta.

Dan il‑proġett beda aktar minn sena ilu b’reazzjoni għaż‑żieda fl‑inċidenti serji li rriżultaw fil‑mewt ta’ 25 ħaddiem tal‑kostruzzjoni bejn l‑2019 u l‑2022… Kompli aqra »

Infakkru d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fost iż-żieda fil-vjolenza

The commemoration of the Universal Declaration of Human Rights on the 10th December this year is taking place in the shadow of an ever-widening spiral of violence, risking humanity’s condemnation to a future of unimaginable pain, fear, and destruction. In response, the Justice and Peace Commission unreservedly condemns the horrific acts of violence that are once again ravaging the Holy Land and its people and calls for a radical shift from a global paradigm of violent war and revenge to a paradigm of just peace and reconciliation… Kompli aqra »

Wasal iż-żmien li jitwaqqgħu l-akkużi

Nitolbu li l-Avukat Ġenerali, Dr Victoria Buttigieg tirtira b’mod immedjat l-akkużi inġusti li saru kontra Abdalla, Amara u Kader, magħrufa bħala l-El Hiblu 3.

Abdalla, Amara u Kader waslu Malta ’l fuq minn erba’ snin ilu. Bħala medjaturi u tradutturi fuq il-bastiment El Hiblu 1, huma ħadmu sabiex jevitaw ir-ritorn illegali ta’ ’l fuq minn 100 ruħ lejn il-Libja u biex irażżnu sitwazzjoni delikata fuq il-baħar… Kompli aqra »

Is-“suċċess” ekonomiku ta’ pajjiżna qatt m’għandu jinkiseb a skapitu tal-ħaddiema

F’Jum il-Ħaddiem ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tixtieq tesprimi t-tħassib tagħha dwar l-inġustizzja mġarrba minn persuni mhux mill-UE li jaħdmu f’Malta, li minkejja li jħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, ma jirċivux  pensjoni. Is-sistema tal-pensjoni tagħna hija msejsa fuq ħaddiema mhux mill-UE li jibqgħu hawn għal ftit snin, iħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u jitilqu qabel ma jirċievu l-pensjoni. Il-Kummissjoni temmen li dan il-mudell ta’ soċjetà huwa soċjalment inġust u moralment inaċċettabbli… Kompli aqra »

Ir-raba’ anniversarju mill-qtil ta’ Lassana Cisse

On April 6th, 2019, Lassana Cisse, a 42-year-old man from the Ivory Coast, was shot and killed in Birżebbuġa, Malta, in a racially motivated attack, where two other victims Ibrahim Bah and Mohammed Jallow were also left for dead. The two suspects were identified as off-duty Armed Forces of Malta (AFM) soldiers, who allegedly targeted the victims because of their skin colour. Just a few months before, the same two perpetrators deliberately ran over May Malimi, a young man from Chad, whilst he was also walking in Birżebbuġa… Kompli aqra »

El Hiblu 3: Erba’ snin wara

On 28 March 2019, Abdalla, Amara, and Kader, known as the El Hiblu 3, first set foot in Malta. They could have never imagined that, four years on, they would still be stuck in legal limbo. The nine preliminary charges against them, including hijacking a vessel, threatening its crew, and engaging in terrorist activities, still hang over them, preventing them from living dignified lives in freedom… Kompli aqra »

Baħar Ċimiterju

L-abdikazzjoni kontinwa tal-gvern mir-responsabbiltajiet ta’ tfittxija u salvataġġ qed tikkontribwixxi għall-imwiet fil-Mediterran

Aktar minn 1,300 persuna mietu jew għebu fiċ-Ċentru tal-Mediterran fl-2022. Dawn in-nies – irġiel, nisa, tfal, ulied – jistgħu jiżdiedu man-numru ta’ mwiet deplorevoli ta’ aktar minn 25,000 persuna li mietu waqt li kienu qed jaqsmu l-Mediterran mill-2014 ‘l hawn[1].

In-nuqqas kontinwu tal-gvern Malti li jżomm ir-responsabbiltajiet tiegħu ta’ tfittxija u salvataġġ (SAR) jikkontribwixxi għal dan in-numru ta’ mwiet billi jpoġġi l-ħajjiet f’riskju… Kompli aqra »

23 għaqda jappellaw għall-bżonn urġenti li tiġi rregolata s-sitwazzjoni ta’ “free for all” fl-użu tal-Kannabis

L-iżviluppi riċenti madwar il-ħatra ta’ Chairperson Eżekuttiv ġdid tal-Awtorità tal-Kannabis jikkonfermaw ir-riżervi qawwija tagħna li l-Gvern daħħal leġiżlazzjoni b’impatt kbir fuq is-soċjetà b’mod mgħaġġel u mingħajr ma ħoloq strutturi effettivi biex il-liġi tiġi implimentata.

Sena wara li ġiet approvata l-liġi, il-perċezzjoni li l-użu tal-kannabis fis-soċjetà tagħna sar “free for all” żdiedet b’mod drammatiku filwaqt li jispikka n-nuqqas tal-istrutturi kkontemplati mil-liġi biex jirregolaw.

L-għaqdiet hawn taħt iffirmati jesprimu t-tħassib tagħhom li, wara l-isforz qawwi li sar biex tgħaddi il-liġi, il-Gvern ma weriex l-istess rieda biex jinvesti fir-riżorsi meħtieġa biex titwaqqaf Awtorità b’saħħitha li timplimenta l-liġi b’mod serju u responsabbli… Kompli aqra »