Press Releases

Il-drittijiet tal-bniedem – ċavetta għal irkupru ġust mill-pandemija

Sa tmiem din is-sena, kważi 70 miljun persuna se jkunu ġew infettati mill-Covid-19 mad-dinja kollha u aktar minn 1.5 miljun se jkunu mietu kawża tal-virus. Fl-Ewropa stess, 14-il miljun persuna ġew infettati u 350,000 persuna mietu bil-virus. Is-sistemi tas-saħħa tagħna waslu f’xifer ta’ kollass, l-ekonomija globali tinsab f’nofs riċessjoni severa, il-faqar u l-qgħad qed jerġgħu jiżdiedu, il-ħajja kulturali hija limitata ħafna u s-servizzi reliġjużi huma ristretti f’ħafna pajjiżi, xi kultant bla bżonn… Kompli aqra »

Il-Ġid Komuni tal-Ibħra

Fil‑Jum Dinji għall‑Oċeani, illum 8 ta’ Ġunju 2020, il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi (KĠP), bdiet ħidma biex tqajjem kuxjenza dwar l‑ibħra u xtajtiet Maltin, ħidma ispirata mill‑pjan ta’ azzjoni fuq livell Ewropew li nediet Justice and Peace Europe dwar il‑ġid komuni tal‑ibħra tagħna.

Il‑KĠP li kkontribwiet fit‑tfassil ta’ dan id‑dokument ta’ pjan ta’ azzjoni, eżaminat il‑proposti li fih, filwaqt li analizzat dawk l‑oqsma relevanti għal Malta… Kompli aqra »

SEJĦA GĦALL‑PROTEZZJONI TAL‑ISPAZJI MIFTUĦA

STQARRIJA MAĦRUĠA MILL‑KUMMISSJONI ĠUSTIZZJA U PAĊI

Hekk kif is‑soċjetà Maltija jidher li riesqa lejn it‑tmiem tal‑partial lockdown, il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta tixtieq tirrifletti fuq l‑importanza tal‑aċċess liberu għall‑ispazji miftuħa għal kulħadd. Dan qed isir fil‑ġimgħa fejn qed niċċelebraw il‑ħames anniversarju mill‑publikazzjoni tal‑enċiklika Laudato si’ tal-Papa Franġisku, “fuq il‑kura tad‑Dar Komuni Tagħna”.

L‑importanza tal-aċċess tal‑ispazji miftuħa, speċjalment fil‑kuntest ta’ żoni li huma densament popolati jissemma f’din l‑enċiklika… Kompli aqra »

L-Ilma – Sors ta’ ħajja u element essenzjali għall-iżvilupp integrali tal-bniedem.

Meta wieħed jgħix fuq gżira f’nofs il-Mediterran, bħalna il-Maltin, il-probabilta’ hi li jispiċċa jieħu l-ilma for granted.  Ninsabu mdawrin bl-ilma minn kull direzzjoni.  Huwa ferm faċli li tiftaħ il-vit u ssib ilma tajjeb għax-xorb.  Huwa ħafna diffiċli timmaġina li madwar id-dinja  hawn madwar żewġ biljun ruħ li m’għandhomx aċċess għal ilma li hu nadif u tajjeb għax-xorb.  Minkejja li l-ilma jifforma proporzjon kbir tal-wiċċ tad-dinja fil-forma ta’ oċeani u ibħra, huwa biss madwar 1.2% ta’ dan kollu li hu aċċessibli bħala ilma ħelu min lagi, għadajjar jew xmajjar.  Madankollu, l-aċċess għal dan l-ilma mhux imqassam b’mod ekwu u ħafna mid-drabi l-ilma ma jkunx tajjeb għax-xorb minħabba tniġġis u kontaminazzjonijiet oħra.  Proċessi industrijali waslu wkoll għal żieda fid-domanda tal-ilma ħelu.  L-ilma huwa ġid komuni u dritt fundamentali tal-bniedem, però hemm diversi drabi fejn dan id-dritt ma jiġix rispettat.  Dokument maħruġ mill-Vatikan bl-isem Aqua fons vitae (L-ilma hu sors ta’ ħajja) jesplora dan l-aspett fundamentali tal-ilma għall-promozzjoni tad-dinjita’ umana u l-integrita’ tal-iżvilupp tal-bniedem.  L-immaniġjar tad-diversi sorsi tal-ilma jista’ jsib ispirazzjoni mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja, speċjalmet fir-rigward ta’ temi b’relazzjoni mad-dinjita’ tal-bniedem, s-solidarjeta’, il-ġustizzja, id-destinazzjoni universali tal-ġid, is-sussidarjetà, il-ġid komuni, l-ekoloġija integrali, l-iżvilupp integrali tal-bniedem, kif ukoll l-għażla preferenzjali favur il-fqir.  L-ilma jirrapreżżenta qasam li jippermettilna nwettqu fil-prattika prinċipji evanġeliċi favur il-ġid tal-umanita’… Kompli aqra »

IL PANDEMIJA TAL CORONAVIRUS: SEJĦA GĦAL SOLIDARJETÀ MA’ DAWK LI HUMA L AKTAR VULNERABBLI

STQARRIJA MINN BOSTA ENTITAJIET TAL‑KNISJA

F’dan iż‑żmien ta’ kriżi, imqabbel minn ħafna ma’ żmien ta’ gwerra, żmien fejn il‑pajjiż qed iwaqqaf kull tip ta’ operat sabiex jipprepara għall‑ġranet li ġejjijn, insejħu lill‑awtoritajiet sabiex jieħdu aktar miżuri konkreti ħalli jassiguraw li dawk in‑nies li qed jgħixu fil‑faqar ma jispiċċawx mingħajr il‑ħtiġijiet bażiċi għal ħajja dinjituża. 

Ninsabu ferm imħassba dwar l‑impatt li l‑imxija tal‑coronavirus ser tħalli fuq dawk li huma l‑aktar vulnerabbli fis‑soċjetà tagħna.  Minkejja li l‑mard ma jiddiskriminax bejn in‑nies fuq bażi finanzjarja, soċjali, ta’ saħħa jew status ta’ immigrazzjoni, m’hemm l‑ebda dubju li l‑effetti ekonomiċi ta’ din l‑epidemija ser jagħmlu dan, u l‑iktar affettwati ser ikunu l‑foqra u dawk l‑aktar emarġinati… Kompli aqra »

Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni Razzjali.

Għajnejn żoroq, kannella, ħodor jew suwed.  Xagħar bjond, kannella jew iswed. Ġilda ċara jew skura. Jista jkun iktar ikkulurit min hekk? Aħna ngħixu f’dinja miżgħuda b’ilwien differenti, fejn tiżboq bi sbuħija ta’ meta dawn il-kuluri jitħalltu u jingħaqdu, fejn joħolqu leħħiet t’ilwien uniċi.  Ma jeżistix roża mingħajr aħmar u abjad, bħal ma’ jistax ikun hemm aħdar mingħir isfar u blu.  B’hekk naraw kif il-kuluri jiddependu wieħed fuq l-ieħor, filwaqt li kull kulur għandu l-importanza tiegħu.  L-istess japplika għalina l-bnedmin, fejn qatt ma tista’ tiġi ġġustifikata diskriminazzjoni abbażi ta’ razza… Kompli aqra »

Jum Internazzjonali għat-Talb Kontra t-Traffikar tal-Bniedem

Fil-Jum Internazzjonali Kontra t-Traffikar tal-Bniedem hu opportun niftakru fil-vittmi li qed ibatu minħabba dan l-att. Matul is-snin it-traffikar tal-bniedem ħa diversi forom u ġie esperjenzat f’sitwazzjonijit varji. Madanakollu, l-effett tiegħu minn dejjem kienu devastanti u ta’ qerda. Xempju ħaj ta’ dan hi Santa Josephine Bakhita, il-patruna tas-superstiti tat-traffikar tal-bniedem. 

Santa Josephine Bakhita, magħrufa wkoll bħala “L-Omm is-Sewda”, kienet inħatfet fl-età ta’ disa’ snin u mibjugħa bħala lsira.  … Kompli aqra »

Ir-riforma dwar it-traffikar uman u l-prostituzzjoni

The Archdiocese of Malta, through the Justice & Peace Commission of and Caritas Malta, have participated in the presentation of a joint submission to the Maltese Government, on the proposed reform for the legalisation of prostitution and human trafficking.

The joint submission, endorsed by several organisations, speaks of three main goals that are complementary and cannot be enacted separately, essential for the human dignity of the victims to be safeguarded. 

  • To decriminalise those who are prostituted ‑ Conscious of the fact that most sex workers are caught up in prostitution against their will and are the main victims of a broken system which enslaves them.  They should not be criminalised or victimised further for the abuse they endure…
  • Kompli aqra »

Baġit 2020: Naħsbu fil-ġid komuni fit-tul

B’rabta mad‑dokument ta’ qabel il‑Baġit 2020 ‘Sustaining Inclusive Growth’, il‑Kummissjoni Djoċesana Ġustizzja u Paċi laqgħet l‑istedina għall‑konsultazzjoni u għaldaqstant ħejjiet numru ta’ osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li qed tippreżenta għal konsiderazzjoni. Ir‑rakkomandazzjonijiet tqassmu fi tliet gruppi li jirriflettu tlieta mill‑miri għall‑iżvilupp sostenibbli tan‑Nazzjonijiet Magħquda għall‑2030 (Sustainable Development Goals ‑ SDGs) tan‑Nazzjonijiet Magħquda. Ta’ min wieħed jinnota li dawn ir‑rakkomandazzjonijiet tfasslu wara eżerċizzju ta’ konsultazzjoni ma’ numru ta’ organizzazzjonijiet li jaħdmu b’mod kontinwu ma’ gruppi differenti fis‑soċjetà fi ħdan il‑Knisja f’Malta… Kompli aqra »

L-identità Kattolika hija l-imħabba – Nirreżistu politika ta’ mibegħda u esklużjoni: Kontronarrativa Kattolika

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, wara li rat żieda fl-appoġġ lejn il movimenti tal-lemin estrem, li wħud minnhom jibbażaw l-argumenti tagħhom fuq il-ħtiega li tiħi protetta ‘l-identita’ Kattolika tagħna’ kif ukoll stqarrijiet riċenti mill-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri, li ġġustifikaw is-sejħa tiegħu li jiġu esklużi b’mod partikulari immigranti u Musulmani meta wera x-xewqa tiegħu li jgħix f’pajjiż Kattoliku, thoss il-bżonn li titkellem dwar id-dmir tagħna bħala Kattoliċi li nirreżistu politika ta’ mibegħda u esklużjoni… Kompli aqra »