Press Releases

Wasal iż-żmien li jitwaqqgħu l-akkużi

Nitolbu li l-Avukat Ġenerali, Dr Victoria Buttigieg tirtira b’mod immedjat l-akkużi inġusti li saru kontra Abdalla, Amara u Kader, magħrufa bħala l-El Hiblu 3.

Abdalla, Amara u Kader waslu Malta ’l fuq minn erba’ snin ilu. Bħala medjaturi u tradutturi fuq il-bastiment El Hiblu 1, huma ħadmu sabiex jevitaw ir-ritorn illegali ta’ ’l fuq minn 100 ruħ lejn il-Libja u biex irażżnu sitwazzjoni delikata fuq il-baħar… Kompli aqra »

Is-“suċċess” ekonomiku ta’ pajjiżna qatt m’għandu jinkiseb a skapitu tal-ħaddiema

F’Jum il-Ħaddiem ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tixtieq tesprimi t-tħassib tagħha dwar l-inġustizzja mġarrba minn persuni mhux mill-UE li jaħdmu f’Malta, li minkejja li jħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, ma jirċivux  pensjoni. Is-sistema tal-pensjoni tagħna hija msejsa fuq ħaddiema mhux mill-UE li jibqgħu hawn għal ftit snin, iħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u jitilqu qabel ma jirċievu l-pensjoni. Il-Kummissjoni temmen li dan il-mudell ta’ soċjetà huwa soċjalment inġust u moralment inaċċettabbli… Kompli aqra »

Ir-raba’ anniversarju mill-qtil ta’ Lassana Cisse

On April 6th, 2019, Lassana Cisse, a 42-year-old man from the Ivory Coast, was shot and killed in Birżebbuġa, Malta, in a racially motivated attack, where two other victims Ibrahim Bah and Mohammed Jallow were also left for dead. The two suspects were identified as off-duty Armed Forces of Malta (AFM) soldiers, who allegedly targeted the victims because of their skin colour. Just a few months before, the same two perpetrators deliberately ran over May Malimi, a young man from Chad, whilst he was also walking in Birżebbuġa… Kompli aqra »

El Hiblu 3: Erba’ snin wara

On 28 March 2019, Abdalla, Amara, and Kader, known as the El Hiblu 3, first set foot in Malta. They could have never imagined that, four years on, they would still be stuck in legal limbo. The nine preliminary charges against them, including hijacking a vessel, threatening its crew, and engaging in terrorist activities, still hang over them, preventing them from living dignified lives in freedom… Kompli aqra »

Baħar Ċimiterju

L-abdikazzjoni kontinwa tal-gvern mir-responsabbiltajiet ta’ tfittxija u salvataġġ qed tikkontribwixxi għall-imwiet fil-Mediterran

Aktar minn 1,300 persuna mietu jew għebu fiċ-Ċentru tal-Mediterran fl-2022. Dawn in-nies – irġiel, nisa, tfal, ulied – jistgħu jiżdiedu man-numru ta’ mwiet deplorevoli ta’ aktar minn 25,000 persuna li mietu waqt li kienu qed jaqsmu l-Mediterran mill-2014 ‘l hawn[1].

In-nuqqas kontinwu tal-gvern Malti li jżomm ir-responsabbiltajiet tiegħu ta’ tfittxija u salvataġġ (SAR) jikkontribwixxi għal dan in-numru ta’ mwiet billi jpoġġi l-ħajjiet f’riskju… Kompli aqra »

23 għaqda jappellaw għall-bżonn urġenti li tiġi rregolata s-sitwazzjoni ta’ “free for all” fl-użu tal-Kannabis

L-iżviluppi riċenti madwar il-ħatra ta’ Chairperson Eżekuttiv ġdid tal-Awtorità tal-Kannabis jikkonfermaw ir-riżervi qawwija tagħna li l-Gvern daħħal leġiżlazzjoni b’impatt kbir fuq is-soċjetà b’mod mgħaġġel u mingħajr ma ħoloq strutturi effettivi biex il-liġi tiġi implimentata.

Sena wara li ġiet approvata l-liġi, il-perċezzjoni li l-użu tal-kannabis fis-soċjetà tagħna sar “free for all” żdiedet b’mod drammatiku filwaqt li jispikka n-nuqqas tal-istrutturi kkontemplati mil-liġi biex jirregolaw.

L-għaqdiet hawn taħt iffirmati jesprimu t-tħassib tagħhom li, wara l-isforz qawwi li sar biex tgħaddi il-liġi, il-Gvern ma weriex l-istess rieda biex jinvesti fir-riżorsi meħtieġa biex titwaqqaf Awtorità b’saħħitha li timplimenta l-liġi b’mod serju u responsabbli… Kompli aqra »

Baġit 2023: Mument kruċjali ta’ għażla

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tagħraf li l-Baġit 2023 ġie kkundizzjonat minn bosta kriżijiet.

Filwaqt li tilqa’ l-bosta miżuri soċjali mħabbra, il-Kummissjoni tixtieq tmur lil hinn minn kummentarju simplistiku dwar miżuri individwali, billi tistieden lill-Gvern jikkonsidra erba’ prinċipji gwida li l-Kummissjoni temmen li għandhom jiggwidaw l-għażla tagħna għall-mudell soċjo-ekonomiku li jwassal għal soċjetà aktar ġusta, sostenibbli u li tipprovdi lok għal rikonċiljazzjoni fejn saret ħsara… Kompli aqra »

Indifferenza li toqtol

The Justice and Peace Commission urges Malta’s authorities and politicians to prioritise the saving of lives and refrain from using language that fans the flames of indifference following the unnecessary death of a four-year-old girl who tragically lost her life in Malta’s Search and Rescue Area.

The young girl, Loujin, died because action by the competent authorities to save the lives of 60 people stranded at sea — who had left Lebanon 10 days earlier — came too late… Kompli aqra »

L-Istaġun tal-Ħolqien : “Isma’ Leħen il-Ħolqien”

“Isma’ leħen il‑ħolqien”. Din hi l‑istedina li l‑Papa Franġisku għamel fil‑messaġġ li ħareġ għall‑okkażjoni tal‑Istaġun tal‑Ħolqien ta’ din is‑sena (mill‑1 ta’ Settembru sal‑4 ta’ Ottubru 2022). Il‑Papa jħeġġiġna nisimgħu bir‑reqqa l‑vuċi tal‑ħolqien: il‑vuċi tal‑pjaneta u l‑vuċi tal‑persuni li jgħixu fiha, ilħna li ilhom żmien imsikkta u mwarrba fil‑ġenb minħabba “interessi ekonomiċi predatorji” li jissarrfu fil‑qerda tal‑ambjent u f’miżerja għal ħafna nies, speċjalment tal‑foqra li dejjem huwa dawk li l‑iktar ibatu l‑konsegwenzi tal‑qerda ambjentali… Kompli aqra »

Jitilfu ħajjithom waqt li jippruvaw jaqilgħu l-ħobża ta’ kuljum

F’Jum il-Ħaddiem ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tixtieq li, għal darb’oħra, tiġbed l-attenzjoni fuq ix-xorti traġika ta’ dawk il-ħaddiema tal-kostruzzjoni li, sfortunatament, huma l-vittmi ta’ tendenza li qed tokkorri spiss, li jitilfu ħajjithom huma u jaħdmu biex jaqilgħu l-ħobża ta’ kuljum. Il-korrimenti serji u l-imwiet fuq il-post tax-xogħol iseħħu f’setturi ekonomiċi oħra bħall-manifattura. Madankollu, l-ogħla numru ta’ mwiet fuq il-post tax-xogħol jibqa’ abbinat mas-siti tal-kostruzzjoni… Kompli aqra »