Author: Mark Cachia

L-Ewropa f’salib it-toroq

We are now only a few days away from the European Parliament elections. It is a key moment for Europe, one that will shape the EU for many years to come.

Many of the founding fathers of the European Union were committed Catholics who strongly believed in the dignity of every human being. While not perfect, the EU still manages today to unite countries that might otherwise see themselves as competitors, if not enemies… Kompli aqra »

Daniel Darmanin jipparteċipa fil-MARE samit

In Malta, the construction industry has been booming. Yet, this growth has come at a significant human cost. This cost has become etched in the country’s consciousness through the Jean Paul Sofia tragedy. But Jean Paul Sofia wasn’t the first and sadly not even the last victim of this sector which we represent.

Data by the NSO revealed that more than half of workplace accidents that happened over the past two years have been related to the construction industry… Kompli aqra »

Sapport għall-paċi u d-drittijiet umani fl-Armenja u l-Armeni minn Nagorno-Karabakh

The Catholic Justice and Peace Europe network has requested lead candidates for the European elections to support a strong engagement of the European Union with Armenia and Armenian refugees and internally displaced persons from Nagorno-Karabakh over the next European political cycle.

In recent weeks, the Co-Presidents of Justice and Peace Europe, Maria Hammershoy and Mgr Antoine Hérouard have written letters to the lead candidates of several parties for the European elections regarding the critical situation of Armenia and Armenian refugees and internally displaced persons from Nagorno-Karabakh… Kompli aqra »

Il-ġustizzja – antidotu għall-korruzzjoni

Hawa fatt li bħalissa għaddejin minn mument delikat ħafna fl-istorja reċenti ta’ pajjiżna. Fuq l-għatba ta’ elezzjonijiet lokali u ewropew, ħarġet l-aħbar li numru ta’ politiċi, professjonisti u uffiċjali pubbliċi ħa jiġu mtella’ l-qorti b’akkużi gravi immens. Bħal ma jiġri ta’ spiss f’dawn l-okkażjonijiet, hemm riskju kbir li persuni ta’ rieda tajba li jixtiequ jifhmu tassew fejn hi l-verità u li jixtiequ li f’pajjiżna ssaltan il-ġustizzja u l-paċi jispiċċaw diżorjentati u mitlufin quddiem il-kwantità ta’ ilħna, propaganda u nofs veratijiet li bihom qed niġu ibbumbardjati… Kompli aqra »

Ħaddiema migranti jitkellmu mal-Arċosqof dwar ħajjithom f’Malta

Iż-żieda sostanzjali fil-kiri tal-propjetà kif ukoll l-emozzjonijiet ta’ ferħ imma fl-istess ħin ta’ ansjetà li jħossu mindu ġew jgħixu f’Malta kienu fost l-affarijiet li l-ħaddiema migranti qasmu mal-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 ta’ April 2024, lejlet il-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.

Diversi migranti mis-Saħara t’Isfel u mill-Afrika tal-Punent kif ukoll mill-Asja t’Isfel u tax-Xlokk li nġabru fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, irringrazzjaw lill-Arċisqof talli laqagħhom bħala missier, filwaqt li rrikonoxxew ir-rwol tal-Knisja bħala difensur tad-dinjità tal-ħaddiema… Kompli aqra »

Sejħa għad-demokrazija: Ningħaqdu għall-ġejjieni tal-Ewropa

From June 6th to 9th, a pivotal event unfolds across Europe as approximately 400 million citizens prepare to cast their ballots in the European Parliament elections. This exercise in democracy transcends national borders, offering each individual the opportunity to shape the collective destiny of the continent. Notably, this election marks a historic milestone as, for the first time, young people aged 16 and 17 in some countries are eligible to participate as well… Kompli aqra »

Il-President ta’ Malta f’laqgħa mal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi

Nhar il-Ħamis 2 ta’ Mejju, il-President Myriam Spiteri Debono kellha laqgħa kordjali ma’ membri tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi li ppreżentawlha pubblikazzjonijiet relatati mal-istudji li wettqu b’rabta mal-ekonomija, r-rikonċiljazzjoni u s-saħħa u s-sigurtà fl-industrija tal-kostruzzjoni.

Matul din il-laqgħa li saret fil-Palazz ta’ San Anton, Dr Spiteri Debono saħqet fuq l-importanza tax-xogħol tal-Kummissjoni u inkoraġġiet il-membri tagħha biex ikomplu jistinkaw biex iwasslu l-vuċi tal-Kummissjoni fis-soċjetà u fost iż-żgħażagħ… Kompli aqra »

Ġustizzja mal-ħaddiema: drittijiet, dinjità u kwalità ta’ ħajja aħjar

Is-sistema ekonomika Maltija hija mibnija fuq l-isfruttament tal-ħaddiema.

It-tkabbir ekonomiku ta’ dawn l-aħħar snin kellu jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema. Minflok, qegħdin f’sitwazzjoni fejn ħafna jgħixu fuq pagi baxxi, jaħdmu bil-prekarjat, u f’kundizzjonijiet ħżiena. Għalhekk nemmnu li għandna nimxu lejn mudell ekonomiku mibni fuq il-ġustizzja soċjali.

Nhar l-1 ta’ Mejju, Jum il-Ħaddiem, tnehdiet il-kampanja “Ġustizzja mal-Ħaddiema”, bil-preżentazzjoni ta’ dokument li tfassal sabiex inkunu nistgħu nimxu lejn sistema ekonomika mibnija fuq il-ġustizzja soċjali… Kompli aqra »

Hekk kif qed tavvanza l-intelliġenza artifiċjali, inħarsu d-dinjità tal-ħaddiema 

On this year’s Workers’ Day, the Justice and Peace Commission emphasises the critical need to address the implications of generative AI technologies on the workplace and workers’ livelihoods. With forecasts indicating that AI adoption may affect up to 60% of jobs in advanced economies such as Malta’s[1], the Commission highlights the urgency for society and policymakers to come up with proactive measures to ensure that technological progress benefits all, safeguarding against disproportionate advantages for a select few while potentially disadvantaging many… Kompli aqra »

Taħdita fuq l-intelliġenza artifiċjali u l-impatt tagħha fuq is-soċjetà

Il-Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice Malta qed tistieden lill-pubbliku għal seminar li se torganizza bit- titlu ta’ “AI: A Blessing or a Curse?”. Dan se jsir fid-9 ta’ Mejju 2024 fis-6:30pm f’Dar il-Ħanin Samaritan f’Santa Venera. Dan l-avveniment se jġib flimkien professjonisti u prattikanti ewlenin fil-qasam tal-Intelliġenza Artifiċjali (AI) biex jiddiskutu l-impatt profond tal-AI fuq is-soċjetà.

F’era fejn it-teknoloġija bl-intelliġenza artifiċjali tinxtered f’kull aspett ta’ ħajjitna, mill-kura tas-saħħa u l-finanzi sat-trasport u d-divertiment, is-seminar se jiffoka fuq kif l-intelliġenza artifiċjali qed tiddomina fuq l-umanità u jixtarr jekk din hix saħta jew ta’ bilħaqq barka… Kompli aqra »