Opinjoni

Opinjonijiet kontroverjsali, reazzjonijiet ippolariżżati

Tweet li l-awtriċi J.K. Rowling kitbet xi xhur ilu fuq il-persuni transesswali, qajmet kontroversja sħiħ fuq l-istess awtriċi, magħrufa għall-involviment tagħha fil-kamp tal-ġustizzja soċjali. Aktar riċenti, id-diskors fuq il-libertà tal-espressjoni li għamel il-President Franċiż Emmanuel Macron, b’reazzjoni għall-assassinju ta’ Samuel Patty, qajmet għagħa kbira fid-dinja Musulmana filwaqt li lokalment, artiklu li ħareġ qassis dwar l-omosesswalità ġie kkundannat minn bosta. Għalkemm ma naqbilx għal kollox ma’ dak li qalu dawn l-individwi, jinkwetawni ħafna r-reazzjonijiet estremi u polarizzati li jsiru f’konfront ta’ stqarrijiet kontroversjali bħal dawn… Kompli aqra »

Tista’ l-fidi tikkontribwixxi lejn tkabbir ekonomiku aktar ġust?

Sara Portelli, Giovann Mamo, Dorianne Buttigieg, Marthese Farrugia, Carmen Mamo, Maria Cardona

L-ekonomija u r-reliġjon rarament huma assoċjati ma’ xulxin. Madankollu, l-implikazzjonijiet tal-fidi vera jestendu fil-fond fil-mod prattiku tal-għajxien tagħna inkluż id-dimensjoni ekonomika. Għalhekk, il-fidi hija favur distribuzzjoni ġusta tal-ġid u tiddiskuti r-relazzjoni bejn il-produzzjoni, il-ħolqien tal-ġid u l-ambjent. Il-fidi tqanqalna biex nistaqsu jekk hux qed nużaw tajjeb il-mezzi pprovduti lilna u xi tfisser li ngħixu ħajja fit-twettiq tad-dinjità tal-bniedem… Kompli aqra »

Agħtuhom intom x’jieklu

Fir-riflessjoni tiegħu dwar il-qari tal-evanġelju tal-Ħadd li għadda, il-Papa Franġisku waqaf fuq il-mument meta fi nżul ix-xemx, id-dixxipli, stiednu lil Ġesù biex jibgħat lill-folla ‘l hemm sabiex ikunu jistgħu jmorru jsibu xi ħaġa x’jieklu. Imma Huwa weġibhom: “Agħtuhom intom x’jieklu”. Id-dixxipli ovvjament ma setgħux jimmaġinaw kif setgħu jitimgħu dik il-folla enormi.

Billi jiffoka inqas fuq il-miraklu, u aktar fuq l-attitudni li Ġesù jirrikjedi mid-dixxipli tiegħu, il-Papa jispjega li dan kien il-mod ta ’Ġesù kif jeduka lilhom u lilna fil-loġika ta’ Alla… Kompli aqra »

Ngħelbu l-Kultura tar-Razziżmu Bis-Sehem ta’ Kull Wieħed u Waħda Minna

Ħadd ma jista’ jiftakar f’dak li ġara nhar il-25 ta’ Mejju li għadda u jibqa’ biered. George Floyd, raġel Afrikan-Amerikan inqatel waqt li kien fil-kustodja tal-pulizija fl-istat ta’ Minneapolis, l-Istati Uniti.

Il-kaz ta’ Floyd m’huwiex wieħed iżolat. Huwa jitniżżel fil-lista ta’ diversi persuni oħra li nqatlu sempliċiment għax il-ġilda tagħhom hi sewda.

Inkunu qed nitqarrqu jekk naħsbu li dan hu biss fenomenu li jolqot biss l-Amerika… Kompli aqra »