L-Erbgħa, 6 t’April, 2022 huwa t-tielet anniversarju tal-qtil brutali ta’ Lassana Cisse. Atti ta’ vjolenza bħal dan iridu jiġu mfakkra, mhux minsijin jew imsikktin. Ħafna organizzazjonijiet qegħdin quddiem il-qrati tal-ġustizzja llum b’solidarjetà ma ħutna li għadhom jaffaċċjaw il- vjolenza sempliċiment għax huma suwed. Il-komunità Maltija qegħda hawn flimkien mal- komunità tal-immigranti biex tikkundanna kull forma ta’ razziżmu u att ta’ vjolenza.

Dan kien attakk terrorista li kellu l-għan li jġib it-terrur fostna. Iż-żewġ suldati tal-Forzi Armati ta’ Malta li allegatament sparaw fuq Lassana, x’aktarx għamlu hekk għax ħasbu li se jeħilsuha ħafif, mingħajr ma jkun hemm konsegwenzi. Dan l-aġir kien aġevolat mir-retorika politika li tagħti l-impressjoni li l-barranin jistgħu jiġu trattati bħala nies inferjuri.

Huwa importanti ħafna li nagħrfu il-qtil brutali ta’ Lassana bħala l-quċċata tar-razziżmu sistematiku u istituzzjonalizzat li qed jaffettwa lis-soċjetà tagħna fuq kull livell, inkluż fil-qrati tagħna, fil-militar, fis-sistema tas-saħħa, fl-impjieg, fl-edukazzjoni, jew biex isibu post diċenti fejn joqogħdu. Ninsabu mħassba wkoll dwar rapporti ta’ profili razzjali li saru mill-pulizija. Il- barranin qed jiffaċċjaw diskriminazzjoni ta’ rutina fil-biċċa l-kbira tat-trattamenti tagħhom mas-soċjetà Maltija.

Dan kollu jseħħ f’kuntest. Id-diskors politiku ilu jifrex il-fjammi tal-preġudizzji razzisti għal żmien twil, filwaqt li oħrajn aċċettaw id-diskriminazzjoni għax baqgħu siekta. Jeħtieġ li l- Gvern jagħti messaġġ ċar li r-razziżmu u l-preġudizzju mhumiex se jkunu tollerati. B’hekk biss nistgħu nibdew naraw bidla veru kemm fis-servizzi pubbliċi u f’dawk privati. Il-Prim Ministru Robert Abela nimmaġinaw li jaf x’tip ta’ messaġġi qed jintbagħtu lill-pubbliku. Hija r- responsabbiltà tiegħu li juża l-pożizzjoni ta’ poter li għandu biex jinfluenza lill-poplu b’mod pożittiv u li jmexxi bl-eżempju billi juri li l-Maltin u l-barranin jistgħu jgħixu fil-paċi flimkien, fejn xulxin, hi x’inhi r-reliġjon, in-nazzjonalità u/jew il-kulur tal-ġilda tagħhom.

Aħna ninstabu wkoll verament diżgustati li tliet snin wara mewtu, il-ġisem ta’ Lassana Cisse għadu ma tħalliex jintbagħat lura għand il-familja tiegħu il-Kosta tal-Ivorju. Hija xokkanti kif l- awtoritajiet ikomplu jġibu s-sitwazzjoni ta’ familtu mill-ħażin għall-agħar minħabba li baqgħu ma jistgħux jidfnu lil Lassana u jsellmulu għall-aħħar darba. Għalhekk qegħdin insejħu lill- awtoritajiet biex jirritornaw il-ġisem ta’ Lassana bla dewmien biex b’hekk il-familja tiegħu tkun tista’ b’xi mod tagħlaq dan l-episodju ikraħ.

Organizzazjonijiet li qed jappoġjaw:

 1. aditus foundation
 2. African Media Association Malta
 3. Alleanza Kontra l-Faqar
 4. Allied Rainbow Communities
 5. Anti-Poverty Forum Malta
 6. Association for Justice, Equality and Peace
 7. Blue Door English
 8. Caritas Malta
 9. Dar Hosea
 10. Department for Inclusion and Access to Education, UOM
 11. Drachma LGBTI and Drachma Parents
 12. Maltese Association of Social Workers
 13. Men Against Violence
 14. Fondazzjoni Sebħ
 15. Humanists Malta
 16. Integra Foundation
 17. JRS
 18. Kopin
 19. LGBTI+ Gozo
 20. Malta House of Prayer
 21. Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM)
 22. Marie Louise Coleiro Preca
 23. Migrant Women Association Malta
 24. Moviment Grafħtti
 25. Repubblika
 26. Richmond Foundation
 27. SOS Malta
 28. St Jeanne Antide Foundation
 29. Sudanese Community Malta
 30. The Critical Institute
 31. The Daphne Caruana Galizia Foundation
 32. The ElHiblu3 campaign
 33. The Good shepherd Sisters – Dar Merhba Bik Foundation
 34. The Justice and Peace Commission
 35. The Paulo Freire Institute Foundation