Dinjità u Drittijiet Umani

Niddiskutu t-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

Aħseb u Ara huwa podcast imtella’ mill-Malta Catholic Youth Network u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paci. Dan il-progett huwa frott ta’ kollaborazzjoni li bdiet f’2021 u wasslet għar-riċerka Youth Engagement Study, li saret fl-istess sena.

L-għan ta’ dawn il-podcasts hu li niddiskutu temi mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja. Filwaqt li hemm element ta’ informazzjoni f’kull episodju, xtaqna li dawn it-temi jiġu diskussi f’ambjent ta’ konversazzjoni relevanti għaż-żgħażagħ… Kompli aqra »

Indifferenza li toqtol

The Justice and Peace Commission urges Malta’s authorities and politicians to prioritise the saving of lives and refrain from using language that fans the flames of indifference following the unnecessary death of a four-year-old girl who tragically lost her life in Malta’s Search and Rescue Area.

The young girl, Loujin, died because action by the competent authorities to save the lives of 60 people stranded at sea — who had left Lebanon 10 days earlier — came too late… Kompli aqra »

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tilqa’ b’sodisfazzjon l-offerta ta’ medjazzjoni bejn il-Bord tal-Kulleġġ St Albert the Great u s-sur Mario Mallia, li din il-ġimgħa tkeċċa mill-irwol tiegħu bħala surmast ta’ l-iskola.

Il-Kummissjoni tittama bis-sħiħ li, fl-interess tal-komunità edukattiva ta’ St Albert u fl-interess tal-qasam edukattiv kollu f’Malta u tal-Knisja lokali, din il-kwistjoni tiġi riżolta fil-futur qarib.

Mingħajr ma nidħlu fil-merti tal-każ, m’għandux jiġi sottovalutat it-taħwid u r-rabja li qed jesprimu għadd kbir ta’ nies ta’ rieda tajba b’reazzjoni kemm għat-tkeċċija tas-Sur Mario Mallia kif ukoll għall-mod kif ittieħdet deċiżjoni bħal din… Kompli aqra »

Id-dinjità tax-Xogħol u d-Drittijiet tal-Ħaddiema

Fl-1891, il-Papa Ljun XIII ħareġ Rerum Novarum (fuq il-Kapital u x-Xogħol). Hu tefa’ dawl fuq l-inġustizzji u l-isfruttament tal-ħaddiema mis-sinjuri waqt ir-Rivoluzzjoni Industrijali. Il-Papa ħeġġeġ lill-ħaddiema biex jingħaqdu u jiġġieldu kontra kundizzjonijiet diżumani. Minn dak iż-żmien, it-tagħlim tal-Knisja iddefenda d-dinjità tax-xogħol u l-parteċipazzjoni. Kompli aqra »

Jitilfu ħajjithom waqt li jippruvaw jaqilgħu l-ħobża ta’ kuljum

F’Jum il-Ħaddiem ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tixtieq li, għal darb’oħra, tiġbed l-attenzjoni fuq ix-xorti traġika ta’ dawk il-ħaddiema tal-kostruzzjoni li, sfortunatament, huma l-vittmi ta’ tendenza li qed tokkorri spiss, li jitilfu ħajjithom huma u jaħdmu biex jaqilgħu l-ħobża ta’ kuljum. Il-korrimenti serji u l-imwiet fuq il-post tax-xogħol iseħħu f’setturi ekonomiċi oħra bħall-manifattura. Madankollu, l-ogħla numru ta’ mwiet fuq il-post tax-xogħol jibqa’ abbinat mas-siti tal-kostruzzjoni… Kompli aqra »

It-tielet anniversarju tal-qtil brutali ta’ Lassana Cisse

L-Erbgħa, 6 t’April, 2022 huwa t-tielet anniversarju tal-qtil brutali ta’ Lassana Cisse. Atti ta’ vjolenza bħal dan iridu jiġu mfakkra, mhux minsijin jew imsikktin. Ħafna organizzazjonijiet qegħdin quddiem il-qrati tal-ġustizzja llum b’solidarjetà ma ħutna li għadhom jaffaċċjaw il- vjolenza sempliċiment għax huma suwed. Il-komunità Maltija qegħda hawn flimkien mal- komunità tal-immigranti biex tikkundanna kull forma ta’ razziżmu u att ta’ vjolenza.

Dan kien attakk terrorista li kellu l-għan li jġib it-terrur fostna… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku f’Malta

Il-Papa Franġisku żar il-gżejjer Maltin bejn mit-2 sat-3 ta’ April għal żjara qasira u intensa.

L-immmigrazzjoni, il-ferħ tal-Evanġelju u l-ħtieġa li niskopru mill-ġdid l-umanità tagħna fil-mod kif nilqgħu lil xulxin kienu fiċ-ċentru tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa. It-tema taż-żjara kienet “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28,2). Fl-ewwel attività tiegħu, fil-Belt Valletta, il-Papa indirizza lill-President ta’ Malta u awtoritajiet ċivili oħra u enfasizza l-valuri tal-onestà, il-ġustizzja, is-sens ta’ dmir u t-trasparenza bħala “pilastri essenzjali ta’ soċjetà ċivili matura”… Kompli aqra »

Laqgħat ta’ riflessjoni bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku

Ilkoll Aħwa hija t-tema ta’ riflessjoni magħżula mill-Knisja f’Malta bi tħejjija għall-miġja tal-Papa Franġisku fostna bejn it-2 u 3 April li ġej. Matul dawn il-ġimgħat, it-tema taż-Żjara Appostolika, “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:2), se tkun ippreżentata taħt diversi aspetti li jħeġġu lis-soċjetà Maltija tirrifletti dwar kif il-ħajja fost il-komunitajiet kollha li jgħixu flimkien fuq dawn il-gżejjer, għandha tkun ta’ solidarjetà u ħbiberija bħal dik tal-aħwa… Kompli aqra »

Riżorsi Randan – ‘Yahad’

Fid-dokument ‘Yahad’, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tirrifletti fuq il-ġrieħi tas-soċjetà tagħna, biex imbagħad tipproponi għodod meħudin mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja li huma essenzjali jekk irridu nibnu soċjetà iktar ġusta u rikonċiljata.

Bl-iskop li din ir-riflessjoni titwassal lil gruppi differenti ta’ nies, qed jiġu mħejjija diversi riżorsi msejjsa fuq ‘Yahad’. Fi żmien ir-Randan, il-Kummissjoni qed tippublika Sussidju li jgħinna nirriflettu fuq il-qari ta’ l-iskrittura li tipproponielna l-Knisja għal dan iż-żmien b’rabta mar-riflessjoni ta’ ‘Yahad’ u l-kuntest attwali tas-soċjetà tagħna… Kompli aqra »

Id-dokument ‘Yahad’ ippreżentat lill-Kap ta’ l-Oppożizzjoni

Waqt żjara ta’ korteżija, il-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, il-perit Daniel Darmanin, ippreżenta l-ktejjeb Yahad lil Kap ta’ l-Oppożiżżjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr Bernard Grech.

Matul din il-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa 16 ta’ Frar, fid-Dar Ċentrali, Pietà, is-sur Darmanin spjega li l-mixja ta’ Yahad tibda bis-smiegħ tal-vuċijiet tal-vittmi ta’ l-inġustizzja. Minn dan il-punt ta’ tluq, il-ktejjeb jiddeskrivi l-viżjoni tal-Kummissjoni għas-soċjetà, viżjoni ta’ ġustizzja u rikonċiljazzjoni, imsejsa fuq il-valuri tal-verità, kuraġġ kreattiv, temperanza u paċenzja ħanina… Kompli aqra »