Dinjità u Drittijiet Umani

Mhux biss ħajja, imma ħajja bil-kotra

Fl-evanġelju ta’ San Ġwann, Gesu jesprimi b’mod ċar l-għan tal-missjoni tiegħu li jkollna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Għaldaqstant, biex tkun taqbel mal-pjan u l-ħolma ta’ Alla, l-ħajja ta’ kull bniedem għandha tmur lil hinn mis-sempliċi sopravivenza. F’dan l-aspett it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja joffri viżjoni koerenti u konsistenti: Ir-rispett lejn il-persuna u d-difiża tal-ħajja ma jiddependux mill-età, l-ħila, l-abiltà jew il-kontribut finanzjarju tagħha. Il-pedament ta’ etika konsistenti favur il-ħajja huwa d-dinjità tal-bniedem, li l-ebda ċirkostanza u l-ebda liġi umana ma jistgħu qatt idgħajfu… Kompli aqra »

Kunċert ta’ Mużika Sagra

On the 25th July 2023, at 8 pm, a concert will be held at the Jesuits’ Church in Valletta, to celebrate the donation of a painting of Saint Gianna Beretta Molla to be venerated at the Jesuits’ Church in Valletta.

During this concert, there will be a world Premier of ‘A Prayer of Saint Gianna’ by UK Composer Mathew Ward, written in honour of his wife Dr… Kompli aqra »

Ma nistgħhux naqtgħu qalbna

Fid-dawl tal-vot li ttieħed il-bieraħ fil-parlament dwar il-bżonn ta’ inkjesta pubblika li titfa’ dawl fuq il-mewta traġika ta’ Jean Paul Sofia, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tappella lill-awtoritajiet biex jisimgħu il-karba ta’ omm u tal-poplu għall-ġustizzja. Huwa ta’ diżappunt kbir li kwistjoni daqshekk sensittiva, għal darb’oħra, qed tispiċċa ballun politiku.

Quddiem din ir-reżistenza għall-inkjesta pubblika li diffiċli tifhimha, tispjegaha u tiġġustifikaha, niftakru f’dawk l-għexieren ta’ ħaddiema li fl-aħħar snin tilfu ħajjithom fuq is-siti ta’ kostruzzjoni… Kompli aqra »

Wasal iż-żmien li jitwaqqgħu l-akkużi

Nitolbu li l-Avukat Ġenerali, Dr Victoria Buttigieg tirtira b’mod immedjat l-akkużi inġusti li saru kontra Abdalla, Amara u Kader, magħrufa bħala l-El Hiblu 3.

Abdalla, Amara u Kader waslu Malta ’l fuq minn erba’ snin ilu. Bħala medjaturi u tradutturi fuq il-bastiment El Hiblu 1, huma ħadmu sabiex jevitaw ir-ritorn illegali ta’ ’l fuq minn 100 ruħ lejn il-Libja u biex irażżnu sitwazzjoni delikata fuq il-baħar… Kompli aqra »

Spazju ta’ djalogu

Based on Pope Francis’ visit to Malta in 2022 and supported by the Vicariate for Evangelisation and Justice & Peace – Malta, rethink.mt began as a podcast with various people active in Maltese society, to discuss the kind of society we are hoping to build together.

To wrap up the first season of the project, a public dialogue was held on the 1st of June at Suq tal-Belt… Kompli aqra »

Kif jistgħu l-ħwejjeġ tagħna jkunu sostenibbli

On the 1st of June, the European Parliament voted on a resolution about the European Sustainable Textile Strategy that addresses among others matters of due diligence in the textile sector, the promotion of slow fashion, the reduction of textile waste.

To understand the implications of this resolution and discuss the way forward, the European Laudato Si’ Alliance is organising a webinar on the 6th of June at 18:00… Kompli aqra »

Konferenza fuq l-ambjent u l-iżvilupp

Nhar il-ġimgħa 19 ta’ Mejju, Il-Kap tal-PN Bernard Grech flimkien mad-Deputati Nazzjonalisti Stanley Zammit, Julie Zahra u Janice Chetcuti, iltaqgħu ma’ diversi għaqdiet non-governattivi, fil-Parlament ta’ Malta.

L-għaqdiet non-governattivi preżenti kienu Rota, Flimkien għall-Ambjent Aħjar, The Ramblers’ Association, Din l-Art Ħelwa, Nature Trust Malta, Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, Birdlife Malta u Friends of the Earth.

Fost l-oħrajn, l-għaqdiet preżenti sostnew il-bżonn ta’ infurzar ikbar u bidla fir-relazzjoni bejn il-partiti politiċi u n-negozju li spiss iwassal għall-regoli u liġijiet li minnhom igawdu l-ftit u mhux il-komunitajiet tagħna… Kompli aqra »

Rethink Culture: Konverżazzjonijiet

Rethink Culture’s Conversations is a space for respectful dialogue on complex issues shaping Maltese culture.

Based on Pope Francis’ visit to Malta in 2022 and supported by the Vicariate for Evangelisation and Justice & Peace – Malta, rethink.mt began as a podcast with various people active in Maltese society, to discuss the kind of society we are hoping to build together.

We are now inviting the public to join in the conversations and discuss topics including migration, sustainable development, cultural heritage, governance, economic systems, and the church in Malta… Kompli aqra »

Is-“suċċess” ekonomiku ta’ pajjiżna qatt m’għandu jinkiseb a skapitu tal-ħaddiema

F’Jum il-Ħaddiem ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tixtieq tesprimi t-tħassib tagħha dwar l-inġustizzja mġarrba minn persuni mhux mill-UE li jaħdmu f’Malta, li minkejja li jħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, ma jirċivux  pensjoni. Is-sistema tal-pensjoni tagħna hija msejsa fuq ħaddiema mhux mill-UE li jibqgħu hawn għal ftit snin, iħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u jitilqu qabel ma jirċievu l-pensjoni. Il-Kummissjoni temmen li dan il-mudell ta’ soċjetà huwa soċjalment inġust u moralment inaċċettabbli… Kompli aqra »