Ekonomija għall-Ġid Komuni

Ħarsien tal-Ħolqien

Jekk nersqu lejn in-natura u l-ambjent mingħajr qalb miftuħa għall-istagħġib u b’sens ta’ meravilja… l-atteġġjamenti tagħna jsiru ta’ wieħed li jrid jaħkem, tal-konsumatur jew ta’ xi ħadd li sempliċement jisfrutta r-riżorsi naturali, u mhux kapaċi jrażżan l-interessi immedjati tiegħu. Għall-kuntrarju, jekk aħna nħossuna intimament magħquda ma’ dak kollu li jeżisti, ir-rażan u l-għożża jnixxu minna b’mod spontanju. Il-faqar u l-awsterità ta’ San Franġisk ma kinux axxetiżmu minn barra biss, imma xi ħaġa iktar fil-fond: hu ma riedx jagħmel mir-realtà sempliċi oġġett ta’ użu jew ta’ ħakma… Kompli aqra »

Ħajja dinjituża permezz tax-xogħol

In recent years, Malta has been hailed as a success story when it comes to employment opportunities. And yet, work is much more than an activity which generates wealth and guarantees a source of income. It is an integral part of our wellbeing and has a decisive influence on the quality of life of individuals and families. As such, we are duty-bound to go beyond the headline numbers and analyse in more detail the following challenges which hinder workers and their families from leading a dignified life through work:

– An alarming increase in in-work poverty. The proportion of working people who earn less than 60% of the national median income has increased from 5.2% in 2012 to 7.4% in 2020… Kompli aqra »

Laqgħat ta’ riflessjoni bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku

Ilkoll Aħwa hija t-tema ta’ riflessjoni magħżula mill-Knisja f’Malta bi tħejjija għall-miġja tal-Papa Franġisku fostna bejn it-2 u 3 April li ġej. Matul dawn il-ġimgħat, it-tema taż-Żjara Appostolika, “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:2), se tkun ippreżentata taħt diversi aspetti li jħeġġu lis-soċjetà Maltija tirrifletti dwar kif il-ħajja fost il-komunitajiet kollha li jgħixu flimkien fuq dawn il-gżejjer, għandha tkun ta’ solidarjetà u ħbiberija bħal dik tal-aħwa… Kompli aqra »

Riżorsi Randan – ‘Yahad’

Fid-dokument ‘Yahad’, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tirrifletti fuq il-ġrieħi tas-soċjetà tagħna, biex imbagħad tipproponi għodod meħudin mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja li huma essenzjali jekk irridu nibnu soċjetà iktar ġusta u rikonċiljata.

Bl-iskop li din ir-riflessjoni titwassal lil gruppi differenti ta’ nies, qed jiġu mħejjija diversi riżorsi msejjsa fuq ‘Yahad’. Fi żmien ir-Randan, il-Kummissjoni qed tippublika Sussidju li jgħinna nirriflettu fuq il-qari ta’ l-iskrittura li tipproponielna l-Knisja għal dan iż-żmien b’rabta mar-riflessjoni ta’ ‘Yahad’ u l-kuntest attwali tas-soċjetà tagħna… Kompli aqra »

Id-dokument ‘Yahad’ ippreżentat lill-Kap ta’ l-Oppożizzjoni

Waqt żjara ta’ korteżija, il-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, il-perit Daniel Darmanin, ippreżenta l-ktejjeb Yahad lil Kap ta’ l-Oppożiżżjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr Bernard Grech.

Matul din il-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa 16 ta’ Frar, fid-Dar Ċentrali, Pietà, is-sur Darmanin spjega li l-mixja ta’ Yahad tibda bis-smiegħ tal-vuċijiet tal-vittmi ta’ l-inġustizzja. Minn dan il-punt ta’ tluq, il-ktejjeb jiddeskrivi l-viżjoni tal-Kummissjoni għas-soċjetà, viżjoni ta’ ġustizzja u rikonċiljazzjoni, imsejsa fuq il-valuri tal-verità, kuraġġ kreattiv, temperanza u paċenzja ħanina… Kompli aqra »

Id-dokument ‘Yahad’ ippreżentat lill-President George Vella

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta, ippreżentat id-dokument ‘Yahad’ lill-President ta’ Malta George Vella.

F’laqgħa kordjali li saret nhar it-Tlieta, l-ewwel ta’ Frar, fil-Palazz ta’ San Anton, Daniel Darmanin, president tal-Kummissjoni, spjega kif il-Knisja tixtieq tagħti s-sehem tagħha fil-mixja ta’ għaqda u rikonċiljazzjoni nazzjonali li l-President stess qed jippromowvi b’diversi modi. Minn naħa tiegħu, il-President wera x-xewqa li dan id-djalogu mal-Kummissjoni ma jiqafx hawn, sabiex it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja jgħin biex jitnaqqsu l-firda u l-mibegħda li sfortunatament għadhom wisq preżenti fil-qasam soċjali u politiku tagħna… Kompli aqra »

‘Yahad’ ippreżentat lill-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati

Daniel Darmanin (President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi), akkumpanjat minn Mark Cachia (Uffiżjal Eżekuttiv) ippreżentaw il-ktejjeb ‘Yahad’ lill-Anġlu Farrugia, Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Waqt din iż-żjara ta’ kortesija li saret nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Jannar fl-uffiċju ta’ l-iSpeaker ġewwa l-Parlament fil-Belt Valletta, ġew ippreżentati l-punti ewlenin ta’ dan il-proġett u ġew diskussi l-isfidi prinċipali li għandu quddiemu l-pajjiż fil-qasam soċjali u politiku.

Aqra aktar: www.yahad.mt Kompli aqra »

Nieħdu ħsieb id-dar komuni tagħna

Il-knisja spiss ġiet ikkritikata li ma kinitx aġġornata biżżejjed fejn tidħol l-ekoloġija u l-ħarsien tal-pjaneta tagħna. Mill-banda l-oħra, spiss jintqal li l-ambjentalisti jiffokaw wisq fuq kwistjonijiet materjali, u ma jagħtux kas l-importanza tal-ħwejjeġ li jibqgħu, tal-ħwejjeġ eterni.

Biss, dan kollu qed jinbidel, speċjalment fid-dawl tal-enċiklika Laudato Si tal-Papa Franġisku. Li nieħdu ħsieb dan ir-rigal kbir, jiġifieri d-dar komuni tagħna, mhux biss huwa d-dmir ta’ kull Kattoliku, iżda qed issir kwistjoni dejjem aktar urġenti aħna u nirrealizzaw bl-effetti devastanti tal-attivitajiet antropoġeniċi tagħna… Kompli aqra »

Għaliex il-COP26 hija importanti għall-Kattoliċi?

Il-konferenza tal-COP26 tnediet min-Nazzjonijiet Uniti bl-intenzjoni li jinġabru l-mexxejja tad-dinja ġewwa Glasgow biex jiddiskutu l-impatt tat-tibdil fil-klima u jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex tittaffa din il-problema.

Imma l-Kattoliċi għaliex għandhom jimpurtahom minn dan kollu?

Waqt laqgħa li saret fil-Vatikan fil-bidu ta’ Ottubru, il-Papa Franġisku, flimkien ma ftit inqas minn 40 mexxej reliġjuż iehor, iddikjara li: “Il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni mhux se jaħfrulna jekk ma naħtfux din l-opportunita’ biex nipproteġu d-dar komuni tagħna… Kompli aqra »

Il-ħela ta’ ikel. Dnub soċjali u ambjentali.

Il-ġuħ fid-dinja qed jiżdied; madankollu, huwa stmat li terz ta’ l-ikel kollu jintrema. Kull sena 931 miljun tunnellata ta’ skart ta’ l-ikel jiġi iġġenerat mid-djar, mill-ħwienet u mill-industrija tas-servizzi ta’ l-ikel.

Ejja nnaqqsu l-ħela tal-ikel, mhux biss minħabba r-riżorsi li jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-ikel. Imma anke għaliex, kieku l-ħela ta’ l-ikel kien pajjiż, kien ikun it-tielet l-akbar sors ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra

Fil-fatt, l-ikel moħli ma jirrapreżentax biss problema soċjali u umanitarja… Kompli aqra »