Ekonomija għall-Ġid Komuni

“Ferrovija bla kontroll riesqa lejn l-abiss”

Pope Francis, in a keynote address to a group of social justice activists, harshly criticized the current economic system which, “with its relentless logic of profit, is escaping all human control. It is time to slow the locomotive down, an out-of-control locomotive hurtling towards the abyss.”

Addressing the IV World Meeting of Popular Movements, the Pope told participants that their dedication “is above all a proclamation of hope” reminding us that “we are not condemned to repeat or to build a future based on exclusion and inequality, rejection or indifference”… Kompli aqra »

Baġit 2022: Lil Hinn Min-Numri

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tilqa’ l-Baġit 2022, u tagħraf iż-żminijiet ta’ sfida li pajjiżna u d-dinja għaddew u se jkomplu jgħaddu minnhom fil-futur qarib. Il-Kummissjoni qed toffri l-fehma tagħha fid-dawl tal-inizjattiva “Beyond GDP” li tnediet is-sena li għaddiet bil-għan li tippromwovi l-ħtieġa li pajjiżna jfassal mill-ġdid il-mudell ekonomiku tiegħu lejn viżjoni aktar olistika u sostenibbli.

Bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol

Diversi inizjattivi mressqa fil-baġit jippremjaw lil dawk li jixtiequ jaħdmu aktar… Kompli aqra »

Sejħa għal impenn kuraġġuż minn naħa ta’ l-Ewropa fis-summits tal-Ġnus Magħquda fuq it-tibdil fil-klima u l-biodiversita’

On 9 August 2021 Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) published a report, in which humanity is held responsible for climate change and the increase of extreme weather events. The life of people and all living beings and their ecosystems will be seriously affected if the rise in the planet’s average annual temperature is not urgently reduced. The forthcoming Glasgow and Kunming summits should be a turning point in keeping the planet habitable for all people living on it and for future generations… Kompli aqra »

Naraw il-verita’, lil hinn mill-inkonsistenzi tagħna

Spiss nisimgħu lil min jgħid li l-Knisja għandha tbigħ il-ġid kollu tagħha u tuża dawk il-flus biex titma’ lill-foqra u tagħmel xi ħaġa għall-ġid tas-soċjetà.

Fil-fatt, din il-ġimgħa qamet kontroversja wara li l-Knisja ddeċidiet tiddisponi minn biċċa art li kienet propjetà tagħha għal diversi snin. Minkejja li din l-art kienet qed tagħti l-impressjoni ta’ Knisja sinjura, ma kienet qed taqdi ebda skop soċjali partikolari… Kompli aqra »

Il-Ħajja Mgħaġġla

Din is-silta mill-ktieb tal-Koħelet, li tirrifletti fuq il-bżonn ta’ ħajja riflessiva u li tingħex b’pass meqjus, tikkuntrasta bil-qawwi l-kaos u l-ġenn tad-dinja tal-lum. Illum, qegħdin ngħixu ħajja kkaratterizzata minn ġenn kontinwu. Spiss insibu ruħna niġru wara l-arloġġ jew naraw kif nagħmlu biex neħilsu kemm jista’ jkun affarijiet fl-inqas żmien possibbli. Hekk qegħdin nitilfu s-sens ta’ meravilja u apprezzament tal-affarijiet li jikbru bil-mod, u li jieħdu l-ħin tagħhom biex jagħmlu l-frott… Kompli aqra »

Il-Plastik: Materjal versatili li jagħmel ħsara lill-ambjent

Dan l-aħħar, kont qiegħed nipprova nnaqqas l-ammont ta’ plastik li nuża fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum … u irrealizzajt kemm din hi xi ħaġa diffiċli. Kultant ninsa nieħu basket tad-drapp miegħi mid-dar meta mmur nagħmel xi xirja. Drabi oħra, ikolli ninsisti mas-sidien tal-ħwienet li m’għandix bżonn borża għax-xirja. Spiss, ninsa nieħu l-ilma miegħi u nispiċċa nixtri flixkun tal-plastik.

Fil-fatt, il-plastik huwa materjal versatili ħafna… Kompli aqra »

L-Istaġun tal-Ħolqien: Dar għal Kulħadd

Dar għal kulħadd? It-tiġdid tal-Oikos ta’ Alla hija t-tema tal-Istaġun tal-Ħolqien ta’ din is-sena, li matulu, l-Insara tad-denominazzjonijiet kollha jingħaqdu fit-talb u jieħdu azzjoni b’risq id-dar komuni tagħna, fi sforz biex iġeddu l-Oikos ta’ Alla.

Imma l-kelma Oikos xi tfisser? Oikos hija l-kelma Griega għal “familja,” jew “dar”. Il-familja tagħna hija magħmula mill-umanità kollha u minn kull speċi li tgħix fuq din il-pjaneta, id-dar komuni tagħna… Kompli aqra »

Ir-rapport ‘Beyond GDP’

Ma nistgħux niċħdu l-fatt, li, sa qabel faqqgħet il-pandemija tal-Covid-19, Malta kienet qed tesperjenza tkabbir ekonomiku qawwi u titjib fejn jidħol il-Prodott Gross Domestiku (GDP). Tant hu hekk, li sena wara l-oħra, konna qed nisimgħu b’bosta numri sbieħ u statistiċi pożittivi li juru kif Malta għaddejja minn surplus ekonomiku. Minkejja li fit-teorija ekonomika nsibu li GDP għoli normalment jirriżulta fi kwalità ta’ ħajja aħjar, inħoss li dawn in-numri mhux dejjem jirriflettu r-realtà ta’ madwari – spiss nisimgħu b’familji li għaddejjin minn problemi finanzjarji u li mhux ilaħħqu mal-ħajja jew b’Maltin bħali li qed jesperenzaw ħajja sfrenata jew oħrajn li jbatu mis-solitundi, l-ansjetà jew l-esklużjoni soċjali… Kompli aqra »

Il-Knisja tniedi “Beyond GDP” flimkien ma’ EY, Seed Consultancy u APS Bank

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi kemm‑il darba saħqet dwar bidla fil‑mudell ekonomiku attwali u l‑ħtieġa li t‑tkabbir ekonomiku ma jitkejjilx biss fuq il‑Prodott Domestiku Gross. Dan għaliex il‑mudell ekonomiku preżenti mhux kapaċi jiggarantixxi rispett sħiħ lejn l‑ambjent u l‑kwalità tal‑ħajja taċ‑ċittadini.

Ispirata mil‑laqgħa internazzjonali “L‑Ekonomija ta’ Franġisku” li qed issir bħalissa f’Assisi, il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi qed tniedi l‑inizjattiva Beyond GDP b’ħidma mal‑fergħat Maltin tal‑Moviment tal‑Fokolari u l‑Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice, flimkien mal‑kumpaniji EY u Seed Consultancy bl‑appoġġ ta’ APS Bank… Kompli aqra »

Il-Messaġġ Profetiku tal-Laudato Si’

Smajnieha tintqal kemm-il darba li l-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’, fuq il-ħarsien tad-dar komuni tagħna, iwassal messaġġ profetiku. Dan ifisser li jwassal messaġġ li jqanqal diskussjoni, jisfida mod ta’ ħsieb u jwassal lil individwu u lis-soċjetà in ġenerali biex jagħrblu l-kuxjenza tagħhom.

Waħda mill-punti kontroversjali li qajmet l-enċiklika hi fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni, li l-Papa jindirizza f’paragrafu 50. Il-Papa l-ewwel jikkritika t-tendenza fis-soċjetà li meta affaċċjati bis-sitwazzjoni ta’ faqar, minflok ma din tkun indirizzata billi “jaħsbu f’dinja differenti,” l-unika proposta li tkun offruta hi ta’ tnaqqis fir-rata tat-twelid… Kompli aqra »