Ekonomija għall-Ġid Komuni

Daniel Darmanin jipparteċipa fil-MARE samit

In Malta, the construction industry has been booming. Yet, this growth has come at a significant human cost. This cost has become etched in the country’s consciousness through the Jean Paul Sofia tragedy. But Jean Paul Sofia wasn’t the first and sadly not even the last victim of this sector which we represent.

Data by the NSO revealed that more than half of workplace accidents that happened over the past two years have been related to the construction industry… Kompli aqra »

Taħdita fuq l-intelliġenza artifiċjali u l-impatt tagħha fuq is-soċjetà

Il-Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice Malta qed tistieden lill-pubbliku għal seminar li se torganizza bit- titlu ta’ “AI: A Blessing or a Curse?”. Dan se jsir fid-9 ta’ Mejju 2024 fis-6:30pm f’Dar il-Ħanin Samaritan f’Santa Venera. Dan l-avveniment se jġib flimkien professjonisti u prattikanti ewlenin fil-qasam tal-Intelliġenza Artifiċjali (AI) biex jiddiskutu l-impatt profond tal-AI fuq is-soċjetà.

F’era fejn it-teknoloġija bl-intelliġenza artifiċjali tinxtered f’kull aspett ta’ ħajjitna, mill-kura tas-saħħa u l-finanzi sat-trasport u d-divertiment, is-seminar se jiffoka fuq kif l-intelliġenza artifiċjali qed tiddomina fuq l-umanità u jixtarr jekk din hix saħta jew ta’ bilħaqq barka… Kompli aqra »

How fossils fuel war?

The Laudato Si Movement, in partnership with Justice and Peace Europe and Pax Christi International invite you to the European webinar “How fossils fuel war? How to build peace, from Robert Schuman’s Coal and Steel community to a transition towards renewable energies in the European Union” on April 23 from 7:30 to 9pm CET.

Speakers: 

  • Prof. Zbigniew Krysiak, head of the Institute of Schuman Thought
  • Svitlana Romanko, founder and director of the Ukrainian organization Razom We Stand
  • Luca Jahier, former president of the European Economic and Social Committee

As the European Elections are approaching (6-9 June), this webinar will enable Europeans to reflect on their role as Christians in participating in civic and political life, through the figure of Robert Schuman, the Christian founding father of Europe, who committed himself to peace after the Second World War by creating the European Coal and Steel Community (the speaker for this part will be  Prof… Kompli aqra »

The ‘Ejja Ejja’ Culture

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi qed tipproponi tmien rakkomandazzjonijiet lill‑awtoritajiet u l‑partijiet kollha involuti fl‑industrija tal‑kostruzzjoni f’Malta sabiex dan il‑qasam ikun iktar sigur u ġust għall‑ħaddiema kollha. Il‑Kummissjoni qed tappella sabiex jittieħdu immedjatament azzjoni fuqhom għall‑ġid tal‑ħaddiem u tas‑soċjetà. Ir‑rakkomandazzjonijiet huma riżultat ta’ riċerka xjentifika li saret mill‑istess Kummissjoni dwar is‑saħħa u s‑sigurtà fl‑industrija tal‑kostruzzjoni f’Malta.

Dan il‑proġett beda aktar minn sena ilu b’reazzjoni għaż‑żieda fl‑inċidenti serji li rriżultaw fil‑mewt ta’ 25 ħaddiem tal‑kostruzzjoni bejn l‑2019 u l‑2022… Kompli aqra »

Restart by focusing on the ‘discarded workers’ – Sr Alessandra Smerilli

Keynote speech by Dr Alessandra Smerilli during the opening night of the conference “The changing world of work – a transversal justice issue”

Work is such an important dimension of being human that not being able to express ourselves through the work of our hands makes us feel that we do not belong in the society in which we live. Work is indeed a means to acquire the necessities of life, but it is at the same time so much more… Kompli aqra »

Id-dinja tax-xogħol qed tinbidel – kwistjoni ta’ ġustizzja

On the 10th and 11th of November, the Justice and Peace Commission is organising an international workshop on the theme of The changing world of work – a transversal justice issue. This workshop will seek to analyse the different ways in which the world of work is changing in Europe and explore the social and economic consequences of these rapid changes. The plenary meetings and small group workshops planned over these two days will help shed light on the risk to workers’ rights which are being magnified by the evolving nature of work, whilst also giving space to examples of work practices which are respectful of the dignity and rights of workers… Kompli aqra »

Iċċelebrat l-istaġun tal-ħolqien

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, f’kollaborazzjoni mal-Patrijiet Franġiskani, organizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2023.

Madwar ħamsa u sebgħhin persuna kienu preżenti għal din l-attività. Fosthom kien hemm is-sindku tan-Naxxar Anne Marie Muscat Fenech Adami u l-Ministru Provinċjal tal-Franġiskani Fr Anthony Chircop OFM.

L- attività bdiet b’mument ta’ talb imħejji minn Mark Cachia mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ l-Anġli, Baħar iċ-Ċagħaq… Kompli aqra »

Insewwu r-relazzjonijiet

“But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream!” (Amos 5: 24)

Each year from September 1 to October 4, the Christian family unites for the Season of Creation, a worldwide celebration of prayer and action to protect our common home. As followers of Christ, we share a common call to care for creation. We are co-creatures and part of all that God has made… Kompli aqra »

L-Ittra: Messaġġ għad-dinja tagħna

Il-Kummissjonijiet Interdjoċesana Ambjent u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, f’kollaborazzjoni mal-Patrijiet Franġiskani, se jorganizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2023. Permezz ta’ din l-attivitá, se jkunu qed jingħaqdu ma’ numru ta’ Knejjes Insara madwar id-dinja kollha li bejn l-1 ta’ Settembru u l-4 t’Ottubru ta’ kull sena jfittxu li jqajjmu kuxjenza favur l-għożża tal-Ħolqien.

F’Malta, din is-sena, l-attività se tkun ibbażata fuq id-dokumentarju “The Letter: A Message for our Earth”… Kompli aqra »

Tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli u iffukata fuq il-bniedem

The Catholic Justice and Peace Networks of the Patria Grande, bringing together 14 Commissions and Teams that work for Justice and Peace in the nations of Latin America and the Caribbean, and Justice and Peace Europe, bringing together 32 European National Commissions for Justice and Peace, wish to call on the upcoming CELAC-EU Summit of Heads of State and Government (Brussels, 17-18 July 2023) to agree on necessary steps for a transition towards a people-centred and sustainable economy… Kompli aqra »