Riżorsi

Ħarsien tal-Ħolqien

Jekk nersqu lejn in-natura u l-ambjent mingħajr qalb miftuħa għall-istagħġib u b’sens ta’ meravilja… l-atteġġjamenti tagħna jsiru ta’ wieħed li jrid jaħkem, tal-konsumatur jew ta’ xi ħadd li sempliċement jisfrutta r-riżorsi naturali, u mhux kapaċi jrażżan l-interessi immedjati tiegħu. Għall-kuntrarju, jekk aħna nħossuna intimament magħquda ma’ dak kollu li jeżisti, ir-rażan u l-għożża jnixxu minna b’mod spontanju. Il-faqar u l-awsterità ta’ San Franġisk ma kinux axxetiżmu minn barra biss, imma xi ħaġa iktar fil-fond: hu ma riedx jagħmel mir-realtà sempliċi oġġett ta’ użu jew ta’ ħakma… Kompli aqra »

Riżorsi Randan – ‘Yahad’

Fid-dokument ‘Yahad’, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tirrifletti fuq il-ġrieħi tas-soċjetà tagħna, biex imbagħad tipproponi għodod meħudin mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja li huma essenzjali jekk irridu nibnu soċjetà iktar ġusta u rikonċiljata.

Bl-iskop li din ir-riflessjoni titwassal lil gruppi differenti ta’ nies, qed jiġu mħejjija diversi riżorsi msejjsa fuq ‘Yahad’. Fi żmien ir-Randan, il-Kummissjoni qed tippublika Sussidju li jgħinna nirriflettu fuq il-qari ta’ l-iskrittura li tipproponielna l-Knisja għal dan iż-żmien b’rabta mar-riflessjoni ta’ ‘Yahad’ u l-kuntest attwali tas-soċjetà tagħna… Kompli aqra »

Called to Care: Riżorsa ġdida għall-edukaturi #YahadMT

Fid-dokument ‘Yahad’, il-Kummissjoni tirrifletti fuq il-ġrieħi tas-soċjetà tagħna, biex imbagħad tipproponi għodod meħudin mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja li huma essenzjali jekk irridu nibnu soċjetà iktar ġusta u rikonċiljata.

Bl-iskop li din ir-riflessjoni titwassal lil gruppi differenti ta’ nies, qed jiġu mħejjija diversi riżorsi msejjsa fuq ‘Yahad’. ‘Called to care: Why politics is not just someone else’s problem‘ hija l-ewwel waħda minn dawn ir-riżorsi u tikkonsisti f’tliet workshops qosra ta’ 20 minuta kull waħda… Kompli aqra »

Ġid komuni u parteċipazzjoni

  • In-nies għandhom id-dritt u d-dmir li jipparteċipaw fis-soċjeta’, u jfittxu flimkien il-ġid ta’ kulħadd, b’mod speċjali tal-fqar u l-vulnerabbli.
  • Il-ġid komuni jikkonsisti fil–ġabra ta’ dawk il-kundizzjonijiet tal-ħajja soċjali li jippermettu kemm lill-għaqdiet kemm lill-membri wieħed wieħed li jiksbu l-perfezzjoni tagħhom aktar sħiħa u aktar malajr.
  • L-aċċess għall-edukazzjoni, saħħa, ikel, akkomodazzjoni u impjieg huma essenzjali biex jintlaħaq il-ġid komuni…
  • Kompli aqra »

Solidarjeta’

“Solidarity is a word that is not always well received. In certain circumstances it has become a dirty word, something one dares not say. However, it is a word that means much more than an occasional gesture of generosity. It means thinking and acting in terms of community. It means that the lives of all take priority over the appropriation of goods by a few… Kompli aqra »

Id-dinjita’

Maħluqin fix-xbieha ta’ Alla, aħna LKOLL ulied Alla.

Nemmnu li kull persuna hija prezzjuża u unika.

Nemmnu li n-nies huma iktar importanti mill-affarijiet.

Għalhekk imsejjħin nirrispettaw u inħobbu lil kull persuna.

Ara l-vidjo li jispjega fil-qosor id-Dinjita’, l-ewwel prinċipju tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja: Kompli aqra »

Għaliex il-COP26 hija importanti għall-Kattoliċi?

Il-konferenza tal-COP26 tnediet min-Nazzjonijiet Uniti bl-intenzjoni li jinġabru l-mexxejja tad-dinja ġewwa Glasgow biex jiddiskutu l-impatt tat-tibdil fil-klima u jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex tittaffa din il-problema.

Imma l-Kattoliċi għaliex għandhom jimpurtahom minn dan kollu?

Waqt laqgħa li saret fil-Vatikan fil-bidu ta’ Ottubru, il-Papa Franġisku, flimkien ma ftit inqas minn 40 mexxej reliġjuż iehor, iddikjara li: “Il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni mhux se jaħfrulna jekk ma naħtfux din l-opportunita’ biex nipproteġu d-dar komuni tagħna… Kompli aqra »