Riżorsi

Governanza tajba

Jekk “l-onestà, il-ġustizzja, is-sens tad-dmir u t-trasparenza huma pilastri essenzjali ta’ soċjetà ċivilment avvanzata” (il-Papa Franġisku f’Malta fis diskors lill-Awtoritajiet, lis-Soċjetà ċivili, u lill-Korp Diplomatiku), kif sejra Malta f’dan il-qasam? Filwaqt li kulħadd donnu jaqbel li Malta jeħtieġ li tħaddan dawn il-prinċipji ta’ governanza tajba, in-nuqqas ta’ fiduċja u ċ-ċiniżmu li n-nies juru lejn dak kollu li hu politiku qed jiżdied b’rata allarmanti.

Ma’ Dr Lawrence Gonzi, li kien prim ministru ta’ Malta, u Dr Evarist Bartolo, li kien ministru ta’ l-edukazzjoni u ta’ l-affarijiet barranin, niddiskutu r-realtà kumplessa tal-ħajja politika f’Malta… Kompli aqra »

Iċ-ċurkett, is-sandli u l-isbaħ libsa

Fil-parabbola tal-iben il-ħali (Lq 15: 11-32), meta l-iben iż-żgħir jerġa’ lura d-dar, il-Missier jagħtih rigali bħala merħba : Ċurkett, Sandli, u l-isbaħ Libsa. F’din il-gwida, it-tifsira ta’ dawn it-tliet oġġetti fil-ħajja Nisranija tagħna nistgħu nesperjenzawha permezz ta’ sensiela ta’:

 • logħob
 • riflessjonijiet Bibliċi
 • attivitajiet
 • siltiet minn films
 • mumenti ta’ talb
 • Idejat biex tittieħed azzjoni

Wara li jintebħu bir-rigali li rċevew, il-parteċipanti żgħażagħ jiġu wkoll mistiedna jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tal-oħrajn billi jikkommettu ruħhom li jgħixu t-twemmin tagħhom fis-soċjetà… Kompli aqra »

Il-Knisja f’Malta

Meta tkellem f’Ta Pinu, il-Papa Franġisku stedinna nerġgħu niskopru l-essenzjali tal-fidi tagħna f’proċess ta’ tiġdid tal-ħajja tal-Knisja li qatt mhija biss “storja tal-imgħoddi biex infakkruha, imma futur kbir li rridu nibnu.” Bin-numri dejjem jonqsu u d-distanza bejn il-valuri tal-Evanġelju u l-kultura dominanti dejjem tikber, kif tista’ l-Knisja lokali tkompli taqsam l-Aħbar it-Tajba ma’ kulħadd u mhux biss ma’ ċirku żgħir u ristrett? Lesti nħallu warajna ż-żoni ta’ kumdità, biex naqbdu rotot ta’ evanġelizzazzjoni ġodda u riskjuzi? … Kompli aqra »

aħseb u ara: Gwida għad-diskussjoni

Il-Malta Catholic Youth Network u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi ħejjew riżorsa ġdida biex takkumpanja is-serje ta’ podcasts aħseb u ara.

Din ir-riżorsa toffri gwida għal diskussjoni dwar it-temi mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja msemmija fil-podcast.

 1. Il-Polarizzazzjoni tad-Diskors
 2. Il-Prinċipji tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja
 3. L-Ambjent
 4. Il-Missjoni tal-Knisja
 5. Il-Familja
 6. L-Ekonomija
 7. Ix-Xogħol
 8. Il-Paċi

Ma’ kull tema ġew abbinati tliet jew erba’ filmati qosra, fejn ma’ kull filmat għandkom issibu:
• Kwotazzjoni mit-Tagħlim tal-Knisja jew diskorsi relevanti… Kompli aqra »

Żvilupp sostenibbli

Minkejja għarfien dejjem akbar dwar il-fatt li l-mudell ekonomiku tagħna m’huwiex sostenibbli, m’aħniex nersqu lejn mudelli ġodda ta’ kif nivvjaġġaw, nikkunsmaw u nibnu. L-inċentivi biex ninkuraġixxu b’mod ġentili lin-nies biex jadottaw stili ta’ ħajja aktar sostenibbli, waħedhom ma jidhrux li huma biżżejjed. Forsi wasal iż-żmien li nippenalizzaw ċerti għażliet, permezz per eżempju ta’ taxxi ambjentali li jirriflettu l-prezz reali tal-ħsara ambjentali?

Mal-professur Maria Attard, li tmexxi d-Dipartiment tal-Geografija u l-Istutut ta’ l-Iżvilupp Sostenibbli fl-Università ta’ Malta u Dr Marie Briguglio, lettura fl-Università ta’ Malta fil-qasam tal-Behavioural Economics and Environmental Economics, nitkellmu dwar il-bżonn urġenti li nadottaw mudell ekonomiku u soċjali iktar sostenibbli… Kompli aqra »

Wirt kulturali

Kull darba li ma nagħtux każ ta’ l-għeruq tagħna u ninsew minn fejn ġejjin, niftaqru. L-identità tagħna tkun mhedda u nirriskjaw li nisfaw vittmi ta’ forom ġodda ta’ kolonizzazzjoni ideoloġika. Fl-istess ħin, jekk nenfasizzaw iżżejjed l-għeruq, il-memorja u l-identità tagħna, nistgħu neħlu f’ideoloġiji nostaliġiċi li jeskludu lill-oħrajn u jħalluna imwaħħlin fil-passat.

Ma’ Fr Nicholas Doublet, lettur fl-istorja tal-Knisja fl-Università ta’ Malta u Dr Karsten Xuereb, riċerkatur fir-relazzjonijiet kulturali b’mod speċjali fil-Mediterran, nitkellmu dwar il-vokazzjoni ta’ Malta li nkunu “laboratorju ta’ żvilupp organiku” (Papa Franġisku)… Kompli aqra »

Displacement

Ma tgħaddix ġurnata li ma naqrawx xi artiklu fuq il-migrazzjoni jew nisimgħu xi rimarka fuq l-impatt tal-migranti fuq is-soċjetà Maltija. Il-Papa nnifsu, matul iż-żjara tiegħu f’Malta, xtaq jiltaqa’ mal-migranti fil-Laboratorju tal-Paċi f’Ħal Far biex jesprimi s-solidarjetà u l-viċinanza tiegħu ma’ dawk kollu li jħallu l-pajjiżhom.

Imma min hu migrant? In-numru ta’ dawk li qed iħallu pajjiżhom qed jiżdied? Qed isibu komunitajiet li jilqgħuhom? … Kompli aqra »

Rethink.mt

Fid-dawl taż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta, l-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tniedi proġett bl-isem ta’ rethink.mt: Rethink culture.

rethink.mt hu spazju għal djalogu b’rispett dwar kwistjonijiet kumplessi li qed isawru l-kultura Maltija. Bil-kontribuzzjoni tal-Vikarjat għall-Evanġelizzazzjoni u s-sehem tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, dan il-proġett ħa jġib flimkien numru ta’ nies attivi fis-soċjetà Maltija, li ħa jiddiskutu t-tip ta’ kultura li nixtiequ nibnu flimkien

Fl-ewwel episodju – Four Winds of Change – nitkellmu dwar id-diskors li l-Papa indirizza lill-awtoritajiet matul iż-żjara tiegħu f’Malta f’April li għadda… Kompli aqra »

Niddiskutu t-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

Aħseb u Ara huwa podcast imtella’ mill-Malta Catholic Youth Network u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paci. Dan il-progett huwa frott ta’ kollaborazzjoni li bdiet f’2021 u wasslet għar-riċerka Youth Engagement Study, li saret fl-istess sena.

L-għan ta’ dawn il-podcasts hu li niddiskutu temi mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja. Filwaqt li hemm element ta’ informazzjoni f’kull episodju, xtaqna li dawn it-temi jiġu diskussi f’ambjent ta’ konversazzjoni relevanti għaż-żgħażagħ… Kompli aqra »

Id-dinjità tax-Xogħol u d-Drittijiet tal-Ħaddiema

Fl-1891, il-Papa Ljun XIII ħareġ Rerum Novarum (fuq il-Kapital u x-Xogħol). Hu tefa’ dawl fuq l-inġustizzji u l-isfruttament tal-ħaddiema mis-sinjuri waqt ir-Rivoluzzjoni Industrijali. Il-Papa ħeġġeġ lill-ħaddiema biex jingħaqdu u jiġġieldu kontra kundizzjonijiet diżumani. Minn dak iż-żmien, it-tagħlim tal-Knisja iddefenda d-dinjità tax-xogħol u l-parteċipazzjoni. Kompli aqra »