Politika Ġusta għas-Servizz tal-Paċi

Bħala Kattoliċi, noqogħdu gallarija?

Waqt diskors li kien għamel lill-membri tal-Komunitajiet ta’ Ħajja Nisranija, il-Papa Franġisku kien staqsa jekk aħna, bħala Kattoliċi, għandniex tendenza nħarsu lejn il-politika mill-gallarija. Hu kien wissa li postna mhux li nħarsu mill-gallerija imma li ninvolvu ruħna u mmiddu idejna mill-aħjar li nistgħu.

Ispirati minn dan il-kliem u mid-dokument Yahad tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, matul dawn l-aħħar xhur ġew organizzati numru ta’ workshops ma’ gruppi ta’ edukaturi tal-Kulleġġ ta’ San Alwiġi… Kompli aqra »

Rebħa jew telfa

Issa li, bil-mod il-mod, il-pajjiż qed imur lura għar-rutina tas-soltu wara l-Elezzjoni Ġenerali li saret is-Sibt li għadda, Malta tidher li tinsab f’xenarju familjari: nofs il-poplu qed jiċċelebra, u n-nofs l-ieħor jinsab f’luttu. Xi nies qed iċemplu lill-qraba u lill-ġirien biex jinkuhom. Oħrajn iċemplu biex jagħmlu kuraġġ lil xulxin. Ħafna ħadu r-ruħ, filwaqt li oħrajn qed jokorbu bl-uġigħ, bir-rabja u l-qtigħ il-qalb. Fi kliem ieħor, għal darb’oħra, il-partiġjaniżmu estrem jidher li għadu preżenti wara l-elezzjoni daqskemm kien preżenti fil-ġimgħa ta’ qabel l-elezzjoni… Kompli aqra »

Dritt u dmir: L-importanza li tivvota

Aħna u nippreparaw biex neleġġu gvern ġdid fis-26 ta’ Marzu, diffiċli nsibu messaġġ aktar kontrakulturali fuq il-politika minn dak li joffri l-Papa Franġisku huwa u jistieden lill-Kattoliċi tajbin biex jinvolvu ruħhom fil-politika: “Ma tistax toqgħod tħares mill-gallarija! Involvi ruħek!”. “Il-politika, skont id-Duttrina Soċjali tal-Knisja, hija waħda mill-ogħla forom ta’ karità, għax isservi l-ġid komuni. Ma nistax naħsel idejja, ħeqq? Ilkoll irridu nagħmlu xi ħaġa!”

Ejja nikkunsidraw dak li qed jgħid il-Papa… Kompli aqra »

Laqgħat ta’ riflessjoni bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku

Ilkoll Aħwa hija t-tema ta’ riflessjoni magħżula mill-Knisja f’Malta bi tħejjija għall-miġja tal-Papa Franġisku fostna bejn it-2 u 3 April li ġej. Matul dawn il-ġimgħat, it-tema taż-Żjara Appostolika, “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:2), se tkun ippreżentata taħt diversi aspetti li jħeġġu lis-soċjetà Maltija tirrifletti dwar kif il-ħajja fost il-komunitajiet kollha li jgħixu flimkien fuq dawn il-gżejjer, għandha tkun ta’ solidarjetà u ħbiberija bħal dik tal-aħwa… Kompli aqra »

Riżorsi Randan – ‘Yahad’

Fid-dokument ‘Yahad’, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tirrifletti fuq il-ġrieħi tas-soċjetà tagħna, biex imbagħad tipproponi għodod meħudin mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja li huma essenzjali jekk irridu nibnu soċjetà iktar ġusta u rikonċiljata.

Bl-iskop li din ir-riflessjoni titwassal lil gruppi differenti ta’ nies, qed jiġu mħejjija diversi riżorsi msejjsa fuq ‘Yahad’. Fi żmien ir-Randan, il-Kummissjoni qed tippublika Sussidju li jgħinna nirriflettu fuq il-qari ta’ l-iskrittura li tipproponielna l-Knisja għal dan iż-żmien b’rabta mar-riflessjoni ta’ ‘Yahad’ u l-kuntest attwali tas-soċjetà tagħna… Kompli aqra »

Id-dokument ‘Yahad’ ippreżentat lill-Kap ta’ l-Oppożizzjoni

Waqt żjara ta’ korteżija, il-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, il-perit Daniel Darmanin, ippreżenta l-ktejjeb Yahad lil Kap ta’ l-Oppożiżżjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr Bernard Grech.

Matul din il-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa 16 ta’ Frar, fid-Dar Ċentrali, Pietà, is-sur Darmanin spjega li l-mixja ta’ Yahad tibda bis-smiegħ tal-vuċijiet tal-vittmi ta’ l-inġustizzja. Minn dan il-punt ta’ tluq, il-ktejjeb jiddeskrivi l-viżjoni tal-Kummissjoni għas-soċjetà, viżjoni ta’ ġustizzja u rikonċiljazzjoni, imsejsa fuq il-valuri tal-verità, kuraġġ kreattiv, temperanza u paċenzja ħanina… Kompli aqra »

Xogħol ikkumplikat imma urġenti

Malta’s recent history has, in more ways than one, been a success story. And yet, the price which has been paid for this success is indeed high. Apart from those who have paid with their lives, divisions and lack of peace abound on this little island nation of ours. As we prepare to elect a new government in the next few months, we can expect partisan pique and polarisation, ever-present in our society, to reach fever pitch, despite the several calls along the years for a process of national reconciliation and unity  

Last month, the Justice & Peace Commission within the Archdiocese of Malta launched a document called Yahad, a term in Hebrew which conveys the sense of togetherness and community and which represents the Commission’s vision for Maltese society… Kompli aqra »

Called to Care: Riżorsa ġdida għall-edukaturi #YahadMT

Fid-dokument ‘Yahad’, il-Kummissjoni tirrifletti fuq il-ġrieħi tas-soċjetà tagħna, biex imbagħad tipproponi għodod meħudin mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja li huma essenzjali jekk irridu nibnu soċjetà iktar ġusta u rikonċiljata.

Bl-iskop li din ir-riflessjoni titwassal lil gruppi differenti ta’ nies, qed jiġu mħejjija diversi riżorsi msejjsa fuq ‘Yahad’. ‘Called to care: Why politics is not just someone else’s problem‘ hija l-ewwel waħda minn dawn ir-riżorsi u tikkonsisti f’tliet workshops qosra ta’ 20 minuta kull waħda… Kompli aqra »

Id-dokument ‘Yahad’ ippreżentat lill-President George Vella

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta, ippreżentat id-dokument ‘Yahad’ lill-President ta’ Malta George Vella.

F’laqgħa kordjali li saret nhar it-Tlieta, l-ewwel ta’ Frar, fil-Palazz ta’ San Anton, Daniel Darmanin, president tal-Kummissjoni, spjega kif il-Knisja tixtieq tagħti s-sehem tagħha fil-mixja ta’ għaqda u rikonċiljazzjoni nazzjonali li l-President stess qed jippromowvi b’diversi modi. Minn naħa tiegħu, il-President wera x-xewqa li dan id-djalogu mal-Kummissjoni ma jiqafx hawn, sabiex it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja jgħin biex jitnaqqsu l-firda u l-mibegħda li sfortunatament għadhom wisq preżenti fil-qasam soċjali u politiku tagħna… Kompli aqra »

‘Yahad’ ippreżentat lill-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati

Daniel Darmanin (President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi), akkumpanjat minn Mark Cachia (Uffiżjal Eżekuttiv) ippreżentaw il-ktejjeb ‘Yahad’ lill-Anġlu Farrugia, Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Waqt din iż-żjara ta’ kortesija li saret nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Jannar fl-uffiċju ta’ l-iSpeaker ġewwa l-Parlament fil-Belt Valletta, ġew ippreżentati l-punti ewlenin ta’ dan il-proġett u ġew diskussi l-isfidi prinċipali li għandu quddiemu l-pajjiż fil-qasam soċjali u politiku.

Aqra aktar: www.yahad.mt Kompli aqra »