Politika Ġusta għas-Servizz tal-Paċi

Insewwu r-relazzjonijiet

“But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream!” (Amos 5: 24)

Each year from September 1 to October 4, the Christian family unites for the Season of Creation, a worldwide celebration of prayer and action to protect our common home. As followers of Christ, we share a common call to care for creation. We are co-creatures and part of all that God has made… Kompli aqra »

L-Ittra: Messaġġ għad-dinja tagħna

Il-Kummissjonijiet Interdjoċesana Ambjent u Ġustizzja u Paċi, f’kollaborazzjoni mal-Patrijiet Franġiskani, qed jorganizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2023. Biha huma ser ikunu qed jingħaqdu ma’ numru ta’ knejjes insara fid-dinja kollha li bejn l-1 ta’ Settembru u l-4 t’Ottubru ta’ kull sena jfittxu li jqajjmu kuxjenza favur l-għożża tal-Ħolqien.

F’Malta, din is-sena l-attività ser tkun iffukata fuq id-dokumentarju “The Letter: A Message for our Earth”… Kompli aqra »

Ma nistgħhux naqtgħu qalbna

Fid-dawl tal-vot li ttieħed il-bieraħ fil-parlament dwar il-bżonn ta’ inkjesta pubblika li titfa’ dawl fuq il-mewta traġika ta’ Jean Paul Sofia, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tappella lill-awtoritajiet biex jisimgħu il-karba ta’ omm u tal-poplu għall-ġustizzja. Huwa ta’ diżappunt kbir li kwistjoni daqshekk sensittiva, għal darb’oħra, qed tispiċċa ballun politiku.

Quddiem din ir-reżistenza għall-inkjesta pubblika li diffiċli tifhimha, tispjegaha u tiġġustifikaha, niftakru f’dawk l-għexieren ta’ ħaddiema li fl-aħħar snin tilfu ħajjithom fuq is-siti ta’ kostruzzjoni… Kompli aqra »

Spazju ta’ djalogu

Based on Pope Francis’ visit to Malta in 2022 and supported by the Vicariate for Evangelisation and Justice & Peace – Malta, rethink.mt began as a podcast with various people active in Maltese society, to discuss the kind of society we are hoping to build together.

To wrap up the first season of the project, a public dialogue was held on the 1st of June at Suq tal-Belt… Kompli aqra »

Rethink Culture: Konverżazzjonijiet

Rethink Culture’s Conversations is a space for respectful dialogue on complex issues shaping Maltese culture.

Based on Pope Francis’ visit to Malta in 2022 and supported by the Vicariate for Evangelisation and Justice & Peace – Malta, rethink.mt began as a podcast with various people active in Maltese society, to discuss the kind of society we are hoping to build together.

We are now inviting the public to join in the conversations and discuss topics including migration, sustainable development, cultural heritage, governance, economic systems, and the church in Malta… Kompli aqra »

It-tfittxija tal-paċi

Today marks the 60th anniversary from the publication of Pacem in Terris, an important encyclical written by Pope John XXIII in 1963 at a time when the world was undergoing significant changes and facing numerous challenges.

The cold war was at its peak and the world was divided into two ideological camps, with the threat of nuclear war constantly looming. At the same time, many countries struggled to overcome poverty, inequality and social injustice… Kompli aqra »

Governanza tajba

Jekk “l-onestà, il-ġustizzja, is-sens tad-dmir u t-trasparenza huma pilastri essenzjali ta’ soċjetà ċivilment avvanzata” (il-Papa Franġisku f’Malta fis diskors lill-Awtoritajiet, lis-Soċjetà ċivili, u lill-Korp Diplomatiku), kif sejra Malta f’dan il-qasam? Filwaqt li kulħadd donnu jaqbel li Malta jeħtieġ li tħaddan dawn il-prinċipji ta’ governanza tajba, in-nuqqas ta’ fiduċja u ċ-ċiniżmu li n-nies juru lejn dak kollu li hu politiku qed jiżdied b’rata allarmanti.

Ma’ Dr Lawrence Gonzi, li kien prim ministru ta’ Malta, u Dr Evarist Bartolo, li kien ministru ta’ l-edukazzjoni u ta’ l-affarijiet barranin, niddiskutu r-realtà kumplessa tal-ħajja politika f’Malta… Kompli aqra »

Iċ-ċurkett, is-sandli u l-isbaħ libsa

Fil-parabbola tal-iben il-ħali (Lq 15: 11-32), meta l-iben iż-żgħir jerġa’ lura d-dar, il-Missier jagħtih rigali bħala merħba : Ċurkett, Sandli, u l-isbaħ Libsa. F’din il-gwida, it-tifsira ta’ dawn it-tliet oġġetti fil-ħajja Nisranija tagħna nistgħu nesperjenzawha permezz ta’ sensiela ta’:

  • logħob
  • riflessjonijiet Bibliċi
  • attivitajiet
  • siltiet minn films
  • mumenti ta’ talb
  • Idejat biex tittieħed azzjoni

Wara li jintebħu bir-rigali li rċevew, il-parteċipanti żgħażagħ jiġu wkoll mistiedna jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tal-oħrajn billi jikkommettu ruħhom li jgħixu t-twemmin tagħhom fis-soċjetà… Kompli aqra »

Baħar Ċimiterju

L-abdikazzjoni kontinwa tal-gvern mir-responsabbiltajiet ta’ tfittxija u salvataġġ qed tikkontribwixxi għall-imwiet fil-Mediterran

Aktar minn 1,300 persuna mietu jew għebu fiċ-Ċentru tal-Mediterran fl-2022. Dawn in-nies – irġiel, nisa, tfal, ulied – jistgħu jiżdiedu man-numru ta’ mwiet deplorevoli ta’ aktar minn 25,000 persuna li mietu waqt li kienu qed jaqsmu l-Mediterran mill-2014 ‘l hawn[1].

In-nuqqas kontinwu tal-gvern Malti li jżomm ir-responsabbiltajiet tiegħu ta’ tfittxija u salvataġġ (SAR) jikkontribwixxi għal dan in-numru ta’ mwiet billi jpoġġi l-ħajjiet f’riskju… Kompli aqra »