Author: Daniel Darmanin

Is-sitwazzjoni fl-Ukranja

Fid-dawl tal-invażjoni brutali tal-Ukrajna mit-truppi Russi fl-24 ta’ Frar 2022, aħna,

nikkundannaw l-aggressjoni Russa u nqisuha bħala ksur serju tal-liġi internazzjonali u bħala theddida għall-paċi fl-Ewropa,

nesprimu l-appoġġ u s-solidarjetà tagħna mal-Ukrajna u man-nies li qed ibatu,

nitolbu lill-gvernijiet Ewropej kollha biex jappoġġjaw lill-pajjiżi ġirien tal-Ukrajna fl-isforzi tagħhom biex jilqgħu u jakkomodaw lir-refuġjati,

nitolbu lill-Unjoni Ewropea, lill-istati membri tagħha u lill-gvernijiet Ewropej kollha biex jibqgħu magħqudin u jimponu serje ta’ sanzjonijiet aktar ħorox fuq l-awtoritajiet Russi,

nammiraw il-kuraġġ taċ-ċittadini Russi li minkejja kull xorta ta’ ripressjoni, niżlu fit-toroq bi ħġarhom biex jipprotestaw kontra l-gvern tagħhom f’isem il-paċi,

nitolbu lill-Qdusija Tiegħu il-Patrijarka Kirill u lill-awtoritajiet Ortodossi kollha fir-Russja biex jintervjenu fit-tmexxija politika sabiex ikun hemm waqfien mill-ġlied immedjat u biex it-truppi Russi kollha jirtiraw mit-territorju tal-Ukrajna,

nappoġġjaw is-sejħa tal-Papa Franġisku għal jum ta’ sawm u talb għall-paċi fl-Ukrajna f’Ras ir-Randan (2 ta’ Marzu),

nittamaw u naħdmu għal kultura ġdida ta’ paċi fl-Ewropa, filwaqt li niftakru fil-vittmi ċivili u militari kollha u l-familji tagħhom fit-talb tagħna… Kompli aqra »

‘Dying To Live – Stories From Refugees On The Road To Freedom’

“Ħadd ma jrid jitlaq mid-dar, imma l-ħajja ġġiegħlek.” Dawn kienu kliem wieħed mir-refuġjati li l-esperjenza tiegħu tinsab fil-ktieb ‘Dying to Live’ ta’ Danielle Vella, ġurnalista u direttur tal-International Reconciliation Program for the Jesuit Refugee Service (JRS). Il-ktieb tnieda waqt avveniment ospitat mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Kurja l-Furjana, li matulu ġew intervistati l-awtur stess kif ukoll Daniel Jude Okoeguale, persuna li qed ifittex l-ażil u li huwa residenti f’Malta… Kompli aqra »

Il-gwerra fl-Iżrael – storja ta’ inġustizzja u terrur

“Jien jisimni Dina u kburija li esperjenzajt dawn it-tbatijiet, kburija li jien Palestinjana”

Id-dinja kollha qiegħda fuq ix-xwiek minħabba s-sitwazzjoni mwiegħra u l-ġlied li dejjem qiegħed jeskala bejn l-Iżrael u l-Hamas, il-grupp militanti li jmexxi l-istrixxa ta’ Gaża. Din il-gwerra, li ilha għaddejja għal tmint ijiem sħaħ, diġà qatlet 212 persuna, fosthom 58 tifel u tifla innoċenti.

It-tensjoni bejn l-Iżrael u Gaża ilha teskala għal xhur sħaħ… Kompli aqra »

Il-Ġustizzja u l-Fidi

André P. DeBattista

Wieħed minn l-iktar diskorsi impressjonanti tal-Papa Ġwanni Pawlu II, kien f’Agrigento fi Sqallija meta fid-9 ta’ Mejju tal-1993 ikkundanna b’mod kategoriku l-mafja u kull assoċjazzjoni relatata mal-mafja. Huwa ddeskriva l-poplu Sqalli bħala poplu li jħobb u li jgħożż il-ħajja u li, allura, ma jistax jgħix fid-dell ta’ organizzazzjoni li tippromwovi l-kultura tal-mewt. Wara dar fuq dawk risponsabbli u sejjaħ għall-indiema: “xi darba għad jasal il-ġudizzju t’Alla.”  Fil-25 anniversarju ta’ dan id-diskors, il-Papa Franġisku sejjaħ dan il-ġest bħala wieħed profetiku… Kompli aqra »

Il-Futur tal-Ewropa

Sejħa għad-djalogu bħala ċ-ċavetta għal bidliet ġusti

“Il-ħajja, bil-konfronti kollha tagħha, hija l-arti tal-laqgħa”

Fratelli Tutti, 215

1)   Kuntest: Matul is-snin li ġejjin, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma msejħa biex jikkontribwixxu għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Din l-inizjattiva, proġett konġunt tal-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (UE), se tiftaħ dibattitu wiesa’ dwar id-deċennju li ġej għall-UE u lil hinn. L-2021 se tkun ukoll l-ewwel sena sħiħa wara Brexit u b’hekk, se tinħass il-ħtieġa li jerġgħu jinbnew konnessjonijiet pożittivi bejn ir-Renju Unit u l-ġirien tagħha… Kompli aqra »

Talba lill-awtoritajiet sabiex iwaqqgħu l-akkużi ta’ terroriżmu kontra ż-żgħażagħ tal-El Hiblu

Il-Kummissjoni tal-Immigranti, JRS Malta u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, iħeġġu lill-awtoritajiet biex iwaqqgħu l-akkużi legali miġjuba kontra tliet żgħażagħ, akkużi li huma relatati mat-terroriżmu.

It-tliet żgħażagħ, li meta ġew salvati mill-vapur tal-merkanzija El Hiblu 1 fis-26 ta’ Marzu 2019 kellhom 15, 16 u 19-il sena, kienu jiffurmaw parti minn grupp ta’ aktar minn 100 raġel, mara u tfal li talbu għall-għajnuna. L-operazzjoni ta’ salvataġġ, li kienet ikkoordinata minn operazzjoni navali tal-UE, ordnat lill-vapur biex jieħu l-persuni li ġew salvati lura lejn il-Libja… Kompli aqra »

Il-paċi hija possibbli. Il-paċi hija l-uniku mod.

L-elezzjonijiet paċifiċi li saru f’Mjanmar, f’Novembru tal-2020, ġew rikonoxxuti minn bosta bħala ħielsa u ġusti u taw lill-gvern il-ġdid mandat u obbligu biex isegwi l-għanijiet ekonomiċi u soċjali inklużivi li għalihom ġie elett.

Madankollu, bħal-lum xahar ilu, fl-1 ta’ Frar, l-armata tal-Mjanmar ħadet il-kontroll f’idejha, u dan wara li ħatfet il-mexxejja li ġew eletti b’mod demokratiku u ma ħallithomx jipparteċipaw fil-partit governattiv tal-Lega Nazzjonali għad-Demokrazija (NLD)… Kompli aqra »

Ritorn għall-ħajja ta’ qabel Covid-19?

It-tnedija tal-vaċċin tista’ titqies bħala t-tama l-kbira li ħabbret is-sena l-ġdida. Hija għodda kruċjali li tista’ tgħin lill-umanità biex tegħleb jew biex titgħallem tgħix mal-virus. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied u tas-sena l-ġdida, u l-festini tas-soltu li għadd ta’ persuni li jimpurtahom minn saħħithom għażlu li jabbandunaw, żiedu x-xenqa għal ħajja normali. Il-ħajja ta’ qabel Covid kienet tinkludi bosta laqgħat ma’ nies oħra u aktar kuntatt fiżiku, ħajja li ħafna minna setgħu ħaduha for granted… Kompli aqra »

Responsabilta’ għal katina tal-provista kollha

Brussell, 10 ta’ Frar 2021

Il-Familja Internazzjonali tal-Organizzazzjonijiet Kattoliċi tal-Ġustizzja Soċjali (CIDSE), Pax Christi International u Justice & Peace Europe, bl-appoġġ tal-Kummissjoni tal-Konferenzi tal-Isqfijiet tal-Unjoni Ewropea (COMECE), jilqgħu l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tipprepara leġiżlazzjoni ġdida tal-UE dwar il-katini tal-provista (supply chains).

Il-leġiżlazzjoni li qed tiġi proposta torbot legalment lill-kumpanniji biex jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem li huma rikonoxxuti internazzjonalment, u l-ambjent, waqt l-iżvilupp, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ prodotti… Kompli aqra »

‘Dinja mingħajr fraternità, hija dinja ta’ għedewwa’

Fil-Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana (4 ta’ Frar), il-Papa Franġisku ngħaqad mal-Imam ta’ Al Azhar – Ahmad Al-Tayyeb permezz ta’ avveniment li sar b’mod virtwali u li ġie ospitat f’Abu Dhabi. Dan l-avveniment jimmarka l-qofol ta’ sforz konġunt mill-Papa u l-Imam biex irawwem il-fraternità, is-solidarjetà, ir-rispett u l-fehim reċiproku bejn nies ta’ twemmin differenti.

Skont il-Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ, president tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż, “Din iċ-ċelebrazzjoni twieġeb għal sejħa ċara li l-Papa Franġisku ilu jagħmel lill-umanità kollha biex jibnu ambjent ta’ paċi fl-inkontru tagħhom ma’ nies oħra.”

Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lis-Santa Sede biex hi ukoll, taħt it-tmexxija tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż, tipparteċipa f’dawn iċ-ċelebrazzjoniet tal-Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana… Kompli aqra »