Aħbarijiet Lokali

Restart by focusing on the ‘discarded workers’ – Sr Alessandra Smerilli

Keynote speech by Dr Alessandra Smerilli during the opening night of the conference “The changing world of work – a transversal justice issue”

Work is such an important dimension of being human that not being able to express ourselves through the work of our hands makes us feel that we do not belong in the society in which we live. Work is indeed a means to acquire the necessities of life, but it is at the same time so much more… Kompli aqra »

Written in Blood

On Sunday the 12th of November at 18:30, Justice and Peace Europe will be hosting its annual lecture in the oratory of St John’s co-Cathedral, Valletta. Among other masterpieces, this oratory hosts the painting depicting the Beheading of St John the Baptist, by the Italian maestro Caravaggio who signed his name in the blood of the Baptist.

Even today, there are people whose stories of truth, justice and peace are Written in bloodKompli aqra »

Id-dinja tax-xogħol qed tinbidel – kwistjoni ta’ ġustizzja

On the 10th and 11th of November, the Justice and Peace Commission is organising an international workshop on the theme of The changing world of work – a transversal justice issue. This workshop will seek to analyse the different ways in which the world of work is changing in Europe and explore the social and economic consequences of these rapid changes. The plenary meetings and small group workshops planned over these two days will help shed light on the risk to workers’ rights which are being magnified by the evolving nature of work, whilst also giving space to examples of work practices which are respectful of the dignity and rights of workers… Kompli aqra »

Iċċelebrat l-istaġun tal-ħolqien

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, f’kollaborazzjoni mal-Patrijiet Franġiskani, organizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2023.

Madwar ħamsa u sebgħhin persuna kienu preżenti għal din l-attività. Fosthom kien hemm is-sindku tan-Naxxar Anne Marie Muscat Fenech Adami u l-Ministru Provinċjal tal-Franġiskani Fr Anthony Chircop OFM.

L- attività bdiet b’mument ta’ talb imħejji minn Mark Cachia mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ l-Anġli, Baħar iċ-Ċagħaq… Kompli aqra »

Kunċert ta’ Mużika Sagra

On the 25th July 2023, at 8 pm, a concert will be held at the Jesuits’ Church in Valletta, to celebrate the donation of a painting of Saint Gianna Beretta Molla to be venerated at the Jesuits’ Church in Valletta.

During this concert, there will be a world Premier of ‘A Prayer of Saint Gianna’ by UK Composer Mathew Ward, written in honour of his wife Dr… Kompli aqra »

Isma’ leħen il-ħolqien: Vjaġġ ma’ Hildegard ta’ Bingen

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi flimkien mal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent qed jorganizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2022. Biha huma ser ikunu qed jingħaqdu ma’ numru ta’ knejjes kristjani fid-dinja kollha li bejn l-1 ta’ Settembru u l-4 t’Ottubru ta’ kull sena jfittxu li jqajjmu kuxjenza favur il-kura tal-pjaneta u l-abitanti tagħha.F’Malta, din is-sena l-attività ser tkun ispirata mill-figura ta’ Santa Hildegard ta’ Bingen u se tkun tikkonsisti f’nofs ta’ nhar ta’ għarfien fuq il-ħajja u l-ħidma ta’ din il-qaddisa li fi żmienha spikkat għall-kontribut tagħha fl-iżvilupp tal-ispiritwalità ekoloġika… Kompli aqra »

22 entità b’position paper lill-membri parlamentari dwar l-użu rikreattiv tal-kannabis

Tnejn u għoxrin entità ppreżentaw lill‑membri parlamentari position paper dwar l‑abbozz ta’ liġi dwar l‑użu rikreattiv tal‑kannabis. L‑entitajiet, li qed jesprimu l‑oppożizzjoni tagħhom għal din il‑liġi, huma mħassba serjament dwar l‑effetti li ser ikollha fuq is‑soċjetà u qed jappellaw għal dibattitu serju, matur u riċerkat dwar is‑suġġett. Il‑liġi proposta se tkun ppreżentata llum fil‑Parlament għad‑dibattitu.

L‑entitajiet kollha, li ħafna minnhom jaħdmu ma’ tfal u żgħażagħ, jemmnu bis‑sħiħ li kif inhu ppreżentat bħalissa, l‑abbozz se jkollu effett negattiv li jinnormalizza l‑użu tad‑droga filwaqt li jonqos milli jipproteġi kemm lis‑soċjetà kif ukoll lil min juża d‑droga… Kompli aqra »

L-Istaġun tal-Ħolqien: Dar għal Kulħadd

Dar għal kulħadd? It-tiġdid tal-Oikos ta’ Alla hija t-tema tal-Istaġun tal-Ħolqien ta’ din is-sena, li matulu, l-Insara tad-denominazzjonijiet kollha jingħaqdu fit-talb u jieħdu azzjoni b’risq id-dar komuni tagħna, fi sforz biex iġeddu l-Oikos ta’ Alla.

Imma l-kelma Oikos xi tfisser? Oikos hija l-kelma Griega għal “familja,” jew “dar”. Il-familja tagħna hija magħmula mill-umanità kollha u minn kull speċi li tgħix fuq din il-pjaneta, id-dar komuni tagħna… Kompli aqra »

Talba lill-awtoritajiet sabiex iwaqqgħu l-akkużi ta’ terroriżmu kontra ż-żgħażagħ tal-El Hiblu

Il-Kummissjoni tal-Immigranti, JRS Malta u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, iħeġġu lill-awtoritajiet biex iwaqqgħu l-akkużi legali miġjuba kontra tliet żgħażagħ, akkużi li huma relatati mat-terroriżmu.

It-tliet żgħażagħ, li meta ġew salvati mill-vapur tal-merkanzija El Hiblu 1 fis-26 ta’ Marzu 2019 kellhom 15, 16 u 19-il sena, kienu jiffurmaw parti minn grupp ta’ aktar minn 100 raġel, mara u tfal li talbu għall-għajnuna. L-operazzjoni ta’ salvataġġ, li kienet ikkoordinata minn operazzjoni navali tal-UE, ordnat lill-vapur biex jieħu l-persuni li ġew salvati lura lejn il-Libja… Kompli aqra »

Il-Knisja tniedi “Beyond GDP” flimkien ma’ EY, Seed Consultancy u APS Bank

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi kemm‑il darba saħqet dwar bidla fil‑mudell ekonomiku attwali u l‑ħtieġa li t‑tkabbir ekonomiku ma jitkejjilx biss fuq il‑Prodott Domestiku Gross. Dan għaliex il‑mudell ekonomiku preżenti mhux kapaċi jiggarantixxi rispett sħiħ lejn l‑ambjent u l‑kwalità tal‑ħajja taċ‑ċittadini.

Ispirata mil‑laqgħa internazzjonali “L‑Ekonomija ta’ Franġisku” li qed issir bħalissa f’Assisi, il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi qed tniedi l‑inizjattiva Beyond GDP b’ħidma mal‑fergħat Maltin tal‑Moviment tal‑Fokolari u l‑Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice, flimkien mal‑kumpaniji EY u Seed Consultancy bl‑appoġġ ta’ APS Bank… Kompli aqra »